Loading...

Bộ Dũa

Bộ dũa là một tập hợp các loại dũa khác nhau dùng để gia công cơ khí bằng tay. Dũa là loại dụng cụ có thân và lưỡi bằng thép, có các răng nhọn để mài đi một lớp kim loại hoặc làm nhẵn bề mặt của chi tiết gia công . Có nhiều loại dũa khác nhau như dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa bán nguyệt, dũa tròn, dũa hình thoi,… Bộ dũa thường được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo và sửa chữa.

20 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bộ Dũa 3x140 mm 10 Chi Tiết Sata 03801

Giá: 169,400 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 169,400 đ

Bộ Dũa 4x160 mm 10 Chi Tiết Sata 03802

Giá: 209,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 209,000 đ

Bộ Dũa 5x180 mm 10 Chi Tiết Sata 03803

Giá: 239,800 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 239,800 đ
Giá: 1,199,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,199,000 đ
Giá: 799,700 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 799,700 đ
Giá: 229,900 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 229,900 đ

Bộ Dũa Mini 185 mm 5 Chi Tiết 03901

Giá: 1,199,000 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,199,000 đ

Bộ Dũa Mini 200 mm 5 Chi Tiết 03902

Giá: 1,299,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,299,100 đ

Bộ Dũa Mini 215 mm Bộ 5Cái 03903

Giá: 1,399,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,399,200 đ

Bộ Khay Dũa 8 Chi Tiết SATA 09910

Giá: Đang cập nhật

Bộ Dũa 8 Inch 5pcs Kingtony DL 1005GQ

Giá: 714,735 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 714,735 đ

Bộ Dũa 10 Inch 5 pcs Kingtony DL 1015GQ

Giá: 789,428 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 789,428 đ

Bộ Dũa Kim Cương 5 Món TOPTUL GNBA0501

Giá: 497,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 497,200 đ

Bộ Dũa 5 Món TOPTUL GPAQ0503

Giá: 1,193,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,193,500 đ
Giá: 509,300 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 509,300 đ
Giá: 629,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 629,200 đ
Giá: 669,900 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 669,900 đ
Giá: 159,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 159,500 đ
Giá: 199,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 199,100 đ
Giá: 249,700 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 249,700 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn