MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 6923

Tiêu chuẩn tương đương: ISO 4161; EU 1661;

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

s - size of the hexagon
e - the diameter of the circumscribed circle (not less than)
m - height of the nut
d - the nominal diameter of the thread
dc - outer diameter of the ring
dw - contact surface diameter
r - radius

Makings:

Steel: 8, 10
Stainless: A2
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: 6G

Notes:
-

Bảng tiêu chuẩn DIN 6923:

đơn vị tính mm

Thread size dM5M6M8M10M12M14M16M20
--M8x1M10x1,25M12x1,5M14x1,5M16x1,5M20x1,5
---(M10x1)(M12x1,5)---
P0,811,251,51,75222,5
cmin.11,11,21,51,82,12,43
damin.5681012141620
max.5,756,758,7510,81315,117,321,6
dcmax.11,814,217,921,82629,934,542,8
dwmin.9,812,215,819,623,827,631,939,9
emin.8,7911,0514,3816,6420,0323,3626,7532,95
mmax.5681012141620
min.4,75,77,69,611,613,315,318,9
min.2,23,14,55,56,77,8911,1
snominal=max.810131518212430
min.7,789,7812,7314,7317,7320,6723,6729,67
rmax.0,30,360,480,60,720,880,961,2