MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 6921

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

d2 - the inner diameter of the ring
b - length of the thread (at least)
l - length of bolt
d - the nominal diameter of the thread
k - head height
s - size hex head turnkey

Makings:

Steel: 8.8, 10.9
Stainless: A2
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: 6g

Notes:
-

Bảng tiêu chuẩn DIN 6921:

đơn vị tính mm

Tdread
size d
M5M6M8M10M12(M14)M16M20
--M8 x 1M10 x 1,25M12 x 1,5(M14x1,5)M16 x 1,5M20 x 1,5
---(M10 x 1)(M10 x 1,25)---
P0,811,251,51,75222,5
CMin.11,11,21,51,82,12,43
daMin.5681012141620
Max.5,756,758,7510,81315,117,321,6
dcMax.11,814,217,921,82629,934,542,8
dwMin.9,812,215,819,623,827,631,939,9
eMin.8,7911,0514,3816,6420,0323,3626,7532,95
hMax.6,27,39,411,413,815,918,322,4
mMin.4,75,77,69,611,613,315,318,9
Min.2,23,14,55,56,77,8911,1
sNominal size = max.810131518212430
Min.7,789,7812,7314,7317,7320,6723,6729,16
rMax.0,30,360,480,60,720,880,961,2
Tab 2.
Thread dM5M6M8M10M12M14M16M 20
--M8 x 1M10 x 1,25M12 x 1,5M14 x 1,5M16 x 1,5M20 x 1,5
---(M10 x 1)(M12 x 1,25)---
l

Shank lengtds
nominal dimensionmin.max.ls min.lg maxls min.lg maxls min.lg maxls min.lg maxls min.lg maxls min.lg maxls min.lg maxls min.lg max
109,7110,29-2,4
1211,6512,35-2,4-3
1615,6516,35-2,4-3-4
2019,5820,42-4-3-4-4,5
2524,5825,425927-4-4,5-5,3
3029,5830,421014712-8-4,5-5,3-6
3534,535,5151912176,7513-9-5,3-6-6
4039,540,52024172211,75186,514-10-6-6-7,5
4544,545,52529222716,752311,5196,2515-11-6-7,5
5049,550,53034273221,752816,52411,2520616-12-7,5
5554,455,6323726,753321,52916,25251121717-9
6059,460,6374231,753826,53421,253016261222-14
6564,465,536,754331,53926,2535213117276,519
7069,470,641,754836,54431,25402636223211,524
8079,480,651,755846,55441,25503646324221,534
9089,390,756,56451,25604656425231,544
10099,3100,766,57461,25705666526241,554
110109,3110,771,25806676627251,554
120119,3120,781,25907686728261,574
130129,2130,88090768665,578
140139,2140,890100869675,588
150149,2150,89610685,598
160159,2160,810611695,5108
180179,2180,8115,5128
200199201