Quy Trình Lựa Chọn Vòng Bi: P5 - Nhiệt Độ

Quy Trình Lựa Chọn Vòng Bi: P5 - Nhiệt Độ Và Tốc Độ Hoạt Động

Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tổn thất năng lượng của các bộ phận trong một ứng dụng rất phức tạp và các yếu tố này có sự phụ thuộc lẫn nhau với nhiều yếu tố khác như kích thước ổ trục, tải trọng và điều kiện bôi trơn.

Chúng ảnh hưởng đến nhiều đặc tính hiệu suất của một ứng dụng và các bộ phận của nó, đồng thời ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào trạng thái hoạt động, chẳng hạn như khi khởi động hoặc trong hoạt động bình thường, khi đã đạt đến các điều kiện trạng thái ổn định.

Ước tính nhiệt độ hoạt động và xác định giới hạn tốc độ là một khía cạnh quan trọng của phân tích ứng dụng.

Phần này cung cấp chi tiết về các mối quan hệ chính và hướng dẫn về những điều cần xem xét.

Nhiệt độ hoạt động và lưu lượng nhiệt

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến nhiều đặc tính hiệu suất của một ứng dụng.

Nhiệt độ vận hành của ổ trục là nhiệt độ ở trạng thái ổn định mà nó đạt được khi chạy và ở trạng thái cân bằng nhiệt với các phần tử xung quanh.

 • Nhiệt do ổ trục tạo ra do mất mát năng lượng do ma sát giữa ổ trục và vòng đệm
 • Nhiệt từ ứng dụng truyền đến ổ trục thông qua trục, vỏ, khung và các bộ phận khác trong môi trường xung quanh
 • Nhiệt lượng tỏa ra từ ổ trục qua trục, vỏ, bệ, hệ thống làm mát chất bôi trơn (nếu sử dụng) và các thiết bị làm mát khác

Nhiệt độ vận hành của ổ trục phụ thuộc nhiều vào thiết kế của ứng dụng cũng như ma sát do ổ trục tạo ra. Do đó, ổ trục, các bộ phận lân cận của nó và ứng dụng đều phải được phân tích nhiệt.

Kích thước vòng bi, nhiệt độ vận hành và điều kiện bôi trơn

Đối với một loại ổ trục nhất định, kích thước ổ trục, nhiệt độ vận hành và điều kiện bôi trơn phụ thuộc lẫn nhau như sau

 • Kích thước vòng bi được chọn dựa trên tải trọng, tốc độ và điều kiện bôi trơn của vòng bi.
 • Nhiệt độ vận hành là một chức năng của tải trọng ổ trục, kích thước, tốc độ và điều kiện bôi trơn.
 • Điều kiện bôi trơn phụ thuộc vào nhiệt độ vận hành, độ nhớt của chất bôi trơn và tốc độ.

Những sự phụ thuộc lẫn nhau này được giải quyết bằng cách thực hiện phương pháp phân tích lặp đi lặp lại, để đạt được thiết kế tối ưu cho bố trí ổ trục và chọn các bộ phận thích hợp nhất cho nó.

Cân bằng nhiệt

Nhiệt độ vận hành của ổ trục đạt đến trạng thái ổn định khi có trạng thái cân bằng nhiệt – tức là có sự cân bằng giữa nhiệt sinh ra và nhiệt tiêu tán.

Với điều kiện là tỷ số tải C/P > 10 và tốc độ thấp hơn 50% tốc độ giới hạn n lim , và không có đầu vào nhiệt bên ngoài rõ rệt, thì việc làm mát qua không khí xung quanh và nền thường là đủ để tạo ra nhiệt độ vận hành dưới 100 °C  (210 °F) . Khi các điều kiện này không được đáp ứng, hãy thực hiện phân tích chi tiết hơn vì có thể cần phải tản nhiệt bổ sung. 

Nhiệt sinh ra

Nhiệt sinh ra là tổng của:

 • Nhiệt do ổ trục sinh ra do mất mát năng lượng do ma sát của ổ trục và vòng đệm kết hợp
 • Dòng nhiệt từ các bộ phận hoặc quy trình liền kề

Nhiệt ma sát (tổn thất năng lượng)

Ma sát vòng bi bao gồm chủ yếu là ma sát lăn, ma sát trượt, ma sát bịt kín và tổn thất lực cản của dầu.

Dòng nhiệt từ các bộ phận hoặc quy trình liền kề

Trong nhiều ứng dụng, vòng bi nằm ở những vị trí mà chúng nhận được nhiệt:

 • Nhiệt từ các bộ phận làm việc của máy, ví dụ do ma sát trong bánh răng hoặc phốt trục
 • Nhiệt bên ngoài, ví dụ như từ hơi nước nóng đi qua một trục rỗng

Nhiệt độ hoạt động của vòng bi bị ảnh hưởng bởi điều này, ngoài nhiệt tự tạo ra của chúng. Ví dụ về các ứng dụng như vậy bao gồm:

 • Làm khô xi lanh trong máy sản xuất giấy
 • máy nén khí
 • quạt khí nóng

Đầu vào nhiệt từ các bộ phận lân cận trong ứng dụng hoặc từ quy trình có thể rất rõ rệt và thường rất khó ước tính. Quy tắc là cách nhiệt ổ trục càng nhiều càng tốt khỏi dòng nhiệt bổ sung.

tản nhiệt

Nhiệt lượng tỏa ra là tổng của:

 • Nhiệt lượng tỏa ra từ trục, vỏ bọc và luồng không khí xung quanh, ví dụ như hiệu ứng làm mát trong điều kiện Bắc cực
 • Nhiệt tiêu tán qua chất bôi trơn hoặc hệ thống bôi trơn

Ma sát ổ trục, tổn thất công suất và mô-men xoắn khởi động

Ma sát của ổ trục không phải là hằng số và phụ thuộc vào một số hiện tượng ma sát xảy ra trong màng chất bôi trơn giữa các phần tử lăn, rãnh lăn và vòng cách.

Sơ đồ 1 cho thấy ma sát thay đổi như thế nào, như một hàm của tốc độ, trong ổ trục với chất bôi trơn nhất định. Bốn vùng có thể phân biệt được:

 • Vùng 1 – Điều kiện bôi trơn biên , trong đó chỉ có độ lớn mang tải và do đó ma sát giữa các bề mặt chuyển động cao.
 • Vùng 2 – Điều kiện bôi trơn hỗn hợp , trong đó màng dầu tách biệt mang một phần tải trọng, với ít độ nhám tiếp xúc hơn và do đó ma sát giảm.
 • Vùng 3 – Tình trạng bôi trơn toàn bộ màng , trong đó màng bôi trơn chịu tải, nhưng tổn thất nhớt tăng, do đó ma sát tăng.
 • Vùng 4 – Bôi trơn toàn bộ màng với các hiệu ứng nhiệt và đói , trong đó các hệ số giảm nhiệt cắt đầu vào và giảm bổ sung động học bù một phần cho sự thất thoát nhớt, và do đó ma sát giảm đi.

đồ thị moment ma sát

Mô hình ma sát vòng bi SKF

Trong mô hình SKF để ​​tính toán ma sát của ổ lăn, tổng mômen ma sát, M, được lấy từ bốn nguồn:

M = M rr  + M sl  + M phốt  + M lực cản

Trong đó

Mrr  mômen ma sát lăn, và bao gồm các ảnh hưởng của sự thiếu chất bôi trơn và sự gia nhiệt cắt đầu vào [Nmm]
M sl mômen ma sát trượt, và bao gồm ảnh hưởng của chất lượng các điều kiện bôi trơn [Nmm]
M phốt mômen ma sát từ các vòng đệm kín [Nmm]
Trường hợp các ổ trục được lắp các vòng đệm tiếp xúc, tổn thất do ma sát từ các vòng đệm có thể vượt quá tổn thất do ma sát tạo ra trong ổ trục.
M Lực cản mômen ma sát do tổn thất lực cản, khuấy trộn, bắn tung tóe, v.v., trong bể dầu [Nmm]

Việc tính toán các giá trị cho bốn nguồn ma sát này rất phức tạp. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng SKF Bearing Select để thực hiện phép tính này.

Để biết thêm thông tin về các tính toán →  Mô hình SKF để ​​tính mômen ma sát .

Khi đã biết tổng mô men ma sát, M, của ổ lăn, bạn có thể tính tổn thất công suất do ma sát của ổ lăn bằng cách sử dụng

P  = 1,05 x 10 –4  M n

Trong đó

tổn thất công suất do ma sát mang [W]
M tổng mômen ma sát [Nmm]
n tốc độ quay [r/min]

Mô-men xoắn ban đầu

Mô-men xoắn khởi động (ban đầu) của ổ lăn được định nghĩa là mô-men ma sát mà ổ lăn phải vượt qua để bắt đầu quay, ở nhiệt độ môi trường từ 20 đến 30 °C (70 đến 85 °F) . Do đó, chỉ tính đến mômen ma sát trượt và mômen ma sát của các vòng đệm, nếu được áp dụng.

M bắt đầu  = M sl  + M Phốt

Trong đó

M bắt đầu  mômen ma sát bắt đầu [Nmm]
M sl mômen ma sát trượt [Nmm]
M Phốt mômen ma sát của phớt [Nmm]

Ước tính nhiệt độ vận hành vòng bi

Nếu bạn có thể ước tính giá trị tản nhiệt từ ổ trục, W s , thì bạn có thể sử dụng công thức được đưa ra trong mô hình SKF về ma sát ổ trục để tính tổn thất công suất do ma sát của ổ trục, Ptổn thất , để ước tính nhiệt độ vận hành, T ổ lăn , đối với ổ lăn ở trạng thái cân bằng nhiệt, trong điều kiện trạng thái ổn định, sử dụng

T ổ lăn = (Ptổn thất  / W s ) + T amb

Trong đó

T ổ lăn ước tính nhiệt độ vận hành ổ trục trung bình [°C]
Ptổn thất  tổn thất công suất do ma sát mang [W]
W s tổng lượng nhiệt tỏa ra trên mỗi độ trên nhiệt độ môi trường xung quanh [W/°C]
T amb nhiệt độ xung quanh [°C]

Nếu giá trị của nhiệt độ vận hành vòng bi ước tính quá cao so với yêu cầu của ứng dụng – ví dụ: dẫn đến giá trị κ quá thấp hoặc khoảng thời gian bôi trơn lại quá ngắn – một giải pháp khả thi có thể là giảm nhiệt độ vận hành bằng cách phương tiện của một hệ thống bôi trơn dầu tuần hoàn.

Ước tính tản nhiệt từ gối đỡ hai nữa SKF

Đối với gối đỡ hai nunawx SKF, bạn có thể sử dụng một mô hình dựa trên kích thước ổ trục để ước tính giá trị tản nhiệt.

Sử dụng sơ đồ 1 , bạn có thể ước tính mức tiêu thụ nhiệt trên mỗi độ - cao hơn nhiệt độ xung quanh, W s , đối với ổ trục có đường kính trung bình ổ trục d m trong gối đỡ hai nữa, với trục tiếp xúc với không khí xung quanh.

Ước tính này có giá trị đối với gối đỡ hai nữa SKF được sử dụng với chất bôi trơn bằng dầu mỡ hoặc bể dầu và chỉ khi không có đầu vào nhiệt đáng kể từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như làm nóng trục bằng hơi nước hoặc bức xạ rõ rệt từ các bề mặt nóng.

Làm mát bằng dầu tuần hoàn

Bằng cách tuần hoàn dầu, có thể làm mát nó và do đó loại bỏ nhiệt khỏi ổ trục.

Trong sơ đồ 2 , đường cong thể hiện tổn thất công suất do ma sát của ổ trục, Ptổn thất và đường góc cạnh thể hiện sự tiêu hao nhiệt, W s .

sơ đồ 2

Tính đến nhiệt lượng tiêu hao qua tuần hoàn dầu, trạng thái cân bằng nhiệt của ổ trục ( sơ đồ 2 ) trong điều kiện trạng thái ổn định trở thành:

Ptổn thất   = W s  (T gối- T amb ) + P dầu

Trong đó

Ptổn thất  tổn thất công suất do ma sát mang [W]
W s tổng lượng nhiệt tỏa ra trên mỗi độ trên nhiệt độ môi trường xung quanh [W/°C]
Tgối nhiệt độ vận hành vòng bi yêu cầu ước tính [°C]
T amb  nhiệt độ xung quanh [°C]
P dầu   công suất ước tính tiêu hao trong bộ làm mát dầu [W]

Khi tính đến sự tản nhiệt thông qua tuần hoàn dầu, bạn có thể ước tính nhiệt độ vận hành của ổ trục bằng cách sử dụng

T gối  = ((P tổn thất – P dầu ) / W s ) + T amb

Bạn có thể ước tính công suất phải tiêu hao do làm mát dầu, đối với nhiệt độ ổ trục nhất định, sử dụng

P dầu  = P lỗ  - W s  (T gối  – T amb )

Bạn có thể ước tính lưu lượng dầu cần thiết, đối với một lượng điện năng nhất định phải tiêu tan bằng cách làm mát dầu ( dầu P ), sử dụng

Q = P dầu  / (27 (T ra  – T vào ))

Trong đó

Q lưu lượng dầu yêu cầu [l/min]
Pdầu  công suất tiêu hao trong bộ làm mát dầu [W]
Tra nhiệt độ dầu ở đầu ra dầu của vỏ máy [°C]
TVào nhiệt độ dầu ở đầu vào dầu của vỏ máy [°C]

Nếu bạn không có các giá trị cho T out hoặc T in , bạn có thể giả sử chênh lệch nhiệt độ từ 5 đến 10 °C (10 đến 20 °F) .

Giới hạn làm mát có thể thực hiện được thông qua dầu tuần hoàn được xác định bởi mức độ truyền nhiệt có thể thu được từ một ổ trục nhất định. Theo nguyên tắc thông thường, bạn có thể xác định lưu lượng dầu tối đa, trên đó không giảm nhiệt độ đáng kể, sử dụng

Qmax= (D B) / 12 500

Trong đó

Qmax lưu lượng dầu tối đa [l/min]
D đường kính ngoài vòng bi [mm]
B chiều rộng vòng bi[mm]

Kiểm tra thêm liên quan đến nhiệt độ

Sau khi bạn đã ước tính nhiệt độ vận hành, hãy kiểm tra:

 • Giả định về nhiệt độ để tính toán tuổi thọ của ổ trục (độ nhớt vận hành) là chính xác
 • Lựa chọn chất bôi trơn và giới hạn nhiệt độ
 • Khoảng thời gian thay dầu mỡ hoặc dầu
 • Giới hạn vật liệu lồng và con dấu

Nguồn: skf.com

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn