MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn ốc Vật Liệu Inox 304 Đường Kính Thân 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Đường Kính Thân

Vòng Xoắn Inox 304 M3Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M3

ESM030H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 21.900,00 ₫
10+ (Bộ) 16.425,00 ₫
50+ (Bộ) 14.235,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M4Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M4

ESM040H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 23.500,00 ₫
10+ (Bộ) 17.625,00 ₫
50+ (Bộ) 15.275,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M5Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M5

ESM050H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 25.500,00 ₫
10+ (Bộ) 19.125,00 ₫
50+ (Bộ) 16.575,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M6Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M6

ESM060H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 29.200,00 ₫
10+ (Bộ) 21.900,00 ₫
50+ (Bộ) 18.980,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M8Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M8

ESM080H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 53.600,00 ₫
5+ (Bộ) 40.200,00 ₫
50+ (Bộ) 34.840,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M10Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M10

ESM100H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 101.200,00 ₫
5+ (Bộ) 75.900,00 ₫
20+ (Bộ) 65.780,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M12Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M12

ESM120H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 152.700,00 ₫
2+ (Bộ) 114.525,00 ₫
20+ (Bộ) 99.255,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M14Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M14

ESM140H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 277.800,00 ₫
2+ (Bộ) 208.350,00 ₫
10+ (Bộ) 180.570,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M16Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M16

ESM160H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 377.000,00 ₫
2+ (Bộ) 282.750,00 ₫
10+ (Bộ) 245.050,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Vòng Xoắn Inox 304 M18Category: Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M18

ESM180H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 647.000,00 ₫
2+ (Bộ) 485.250,00 ₫
10+ (Bộ) 420.550,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày