MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thước Cặp

Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Phân Loại
Độ Chính Xác
Khoảng Đo
Độ Chia
Cổng SPC

Thước cặp điện tử Stanley 150mmCategory: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Stanley 150mm

36-111-23
Số lượng Giá
1+ (Cái) 828.100,00 ₫
2+ (Cái) 786.695,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-150mmCategory: Thước Cặp

Thước cặp cơ Stanley 0-150mm

36-150-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 598.200,00 ₫
2+ (Cái) 568.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-200mmCategory: Thước Cặp

Thước cặp cơ Stanley 0-200mm

36-200-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 858.200,00 ₫
2+ (Cái) 815.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp cơ Stanley 0-300mmCategory: Thước Cặp

Thước cặp cơ Stanley 0-300mm

36-300-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.363.700,00 ₫
2+ (Cái) 1.295.515,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPROCategory: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Stanley 0-150mmPRO

37-150-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 985.200,00 ₫
2+ (Cái) 935.940,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPROCategory: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Stanley0-200mmPRO

37-200-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.534.400,00 ₫
2+ (Cái) 1.457.680,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPROCategory: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Stanley 0-300mmPRO

37-300-23C
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.025.300,00 ₫
2+ (Cái) 1.924.035,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6" x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30 (0-150mm/6" x 0.01mm)

500-171-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.780.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8" x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (0-200mm/8" x 0.01mm)

500-172-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.270.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12" x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/12" x 0.01mm)

500-173-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 7.600.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm x 0.01mm)

500-181-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.200.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm x 0.01mm)

500-182-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.740.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6")Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6")

500-196-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.410.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30Category: Thước Cặp

Thước Kẹp Điện Tử Mitutoyo Khoảng Đo 0-200mm/0-8 (0.01mm)/500-197-30

500-197-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.880.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử 0-150mm x 0.01 (IP67) Mitutoyo 500-702-20

500-702-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.630.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử chống dầu IP67 Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm x 0.01mm)

500-703-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.390.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6" x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6" x 0.01mm)

500-752-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.040.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)Category: Thước Cặp

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-730 (0-150mm x 0.02mm)

505-730
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.470.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)Category: Thước Cặp

Thước Cặp Đồng Hồ Mitutoyo 505-731 (0-200mm x 0.02mm)

505-731
Số lượng Giá
1+ (Cái) 2.120.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)Category: Thước Cặp

Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (0-150mm x 0.01mm)

505-732
Số lượng Giá
1+ (Cái) 1.580.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày