MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Then Định Vị

Then Định Vị Vật Liệu Thép C45 Chiều Dài 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Chiều Dài
Bề Rộng
Chiều Cao

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L100mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L100mm

KEYA10-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.500,00 ₫
25+ (Con) 8.625,00 ₫
125+ (Con) 7.475,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L120mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L120mm

KEYA10-120
Số lượng Giá
1+ (Con) 16.100,00 ₫
25+ (Con) 12.075,00 ₫
125+ (Con) 10.465,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L150mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L150mm

KEYA10-150
Số lượng Giá
1+ (Con) 23.000,00 ₫
25+ (Con) 17.250,00 ₫
125+ (Con) 14.950,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L30mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L30mm

KEYA10-30
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.100,00 ₫
25+ (Con) 3.825,00 ₫
125+ (Con) 3.315,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 4 Con
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L40mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L40mm

KEYA10-40
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.300,00 ₫
25+ (Con) 3.975,00 ₫
125+ (Con) 3.445,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L50mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L50mm

KEYA10-50
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.200,00 ₫
25+ (Con) 4.650,00 ₫
125+ (Con) 4.030,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L60mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L60mm

KEYA10-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.900,00 ₫
25+ (Con) 5.175,00 ₫
125+ (Con) 4.485,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L70mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L70mm

KEYA10-70
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
25+ (Con) 6.075,00 ₫
125+ (Con) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L80mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B10x8 L80mm

KEYA10-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.200,00 ₫
25+ (Con) 6.900,00 ₫
125+ (Con) 5.980,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L100mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L100mm

KEYA12-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 13.800,00 ₫
10+ (Con) 10.350,00 ₫
50+ (Con) 8.970,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L120mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L120mm

KEYA12-120
Số lượng Giá
1+ (Con) 19.100,00 ₫
10+ (Con) 14.325,00 ₫
50+ (Con) 12.415,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L150mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L150mm

KEYA12-150
Số lượng Giá
1+ (Con) 29.900,00 ₫
10+ (Con) 22.425,00 ₫
50+ (Con) 19.435,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L30mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L30mm

KEYA12-30
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.200,00 ₫
25+ (Con) 4.650,00 ₫
125+ (Con) 4.030,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L40mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L40mm

KEYA12-40
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.200,00 ₫
25+ (Con) 4.650,00 ₫
125+ (Con) 4.030,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L50mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L50mm

KEYA12-50
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.900,00 ₫
25+ (Con) 5.175,00 ₫
125+ (Con) 4.485,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L60mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L60mm

KEYA12-60
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
25+ (Con) 6.075,00 ₫
125+ (Con) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L70mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L70mm

KEYA12-70
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.900,00 ₫
25+ (Con) 7.425,00 ₫
125+ (Con) 6.435,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L80mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B12x8 L80mm

KEYA12-80
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.600,00 ₫
25+ (Con) 7.950,00 ₫
125+ (Con) 6.890,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B14x9 L100mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B14x9 L100mm

KEYA14-100
Số lượng Giá
1+ (Con) 16.100,00 ₫
10+ (Con) 12.075,00 ₫
50+ (Con) 10.465,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Then Bằng Thép DIN6885 B14x9 L120mmCategory: Then Định Vị

Then Bằng Thép DIN6885 B14x9 L120mm

KEYA14-120
Số lượng Giá
1+ (Con) 27.600,00 ₫
10+ (Con) 20.700,00 ₫
50+ (Con) 17.940,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày