BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Sử Dụng Cho

Kiểu Lắp

Loại Lắp Ống

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Màu Sắc

Xuất Xứ

Ống Hơi PU

Ống Hơi PU

Có 36 sản phẩm
Ống Hơi PU Trắng Trong ID 2 X OD 4mm CDC PU0420

Mã sản phẩm: PU0420CW
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Trắng Trong ID 11 X OD 16mm CDC PU1611

Mã sản phẩm: PU1611CW
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 53,570 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Đen ID 2 X OD 3mm CDC PU0320

Mã sản phẩm: PU0320B
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Đen ID 2 X OD 4mm CDC PU0420

Mã sản phẩm: PU0420B
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Đen ID 2.5 X OD 4mm CDC PU0425

Mã sản phẩm: PU0425B
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Đen ID 11 X OD 16mm CDC PU1611

Mã sản phẩm: PU1611B
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 53,570 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 2 X OD 3mm CDC PU0320

Mã sản phẩm: PU0320BL
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 2 X OD 4mm CDC PU0420

Mã sản phẩm: PU0420BL
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 4 X OD 6mm CDC PU0640

Mã sản phẩm: PU0640BL
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 8,250 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 5 X OD 8mm CDC PU0850

Mã sản phẩm: PU0850BL
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 12,430 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 8 X OD 12mm CDC PU1280

Mã sản phẩm: PU1280BL
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 24,750 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 10 X OD 14mm CDC PU1410

Mã sản phẩm: PU1410BL
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 53,570 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh ID 11 X OD 16mm CDC PU1611

Mã sản phẩm: PU1611BL
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 53,570 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 2 X OD 3mm CDC PU0320

Mã sản phẩm: PU0320CBL
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 2 X OD 4mm CDC PU0420

Mã sản phẩm: PU0420CBL
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 2.5 X OD 4mm CDC PU0425

Mã sản phẩm: PU0425CBL
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 6,270 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 4 X OD 6mm CDC PU0640

Mã sản phẩm: PU0640CBL
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 8,250 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 5 X OD 8mm CDC PU0850

Mã sản phẩm: PU0850CBL
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 12,430 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 6.5 X OD 10mm CDC PU1065

Mã sản phẩm: PU1065CBL
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 18,590 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Ống Hơi PU Xanh Trong ID 8 X OD 12mm CDC PU1280

Mã sản phẩm: PU1280CBL
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 24,750 đ / M
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon