MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Vật Liệu Inox 304 Size Ren M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M5Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M5

2473DM050H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 22.100,00 ₫
10+ (Bộ) 19.890,00 ₫
50+ (Bộ) 17.680,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M6Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M6

2473DM060H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 31.400,00 ₫
10+ (Bộ) 28.260,00 ₫
50+ (Bộ) 25.120,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M8Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M8

2473DM080H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 49.100,00 ₫
5+ (Bộ) 44.190,00 ₫
25+ (Bộ) 39.280,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M10Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M10

2473DM100H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 76.300,00 ₫
5+ (Bộ) 68.670,00 ₫
25+ (Bộ) 61.040,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 28 Bộ
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M12Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M12

2473DM120H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 133.600,00 ₫
2+ (Bộ) 120.240,00 ₫
10+ (Bộ) 106.880,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M14Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M14

2473DM140H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 197.200,00 ₫
2+ (Bộ) 177.480,00 ₫
10+ (Bộ) 157.760,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M16Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M16

2473DM160H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 291.800,00 ₫
2+ (Bộ) 262.620,00 ₫
5+ (Bộ) 233.440,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M18Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M18

2473DM180H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 577.500,00 ₫
2+ (Bộ) 519.750,00 ₫
5+ (Bộ) 462.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M20Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M20

2473DM200H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 693.000,00 ₫
2+ (Bộ) 623.700,00 ₫
5+ (Bộ) 554.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tăng Đơ Cáp Inox 304 M24Category: Tăng Đơ Cáp

Tăng Đơ Cáp Inox 304 M24

2473DM240H0
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 1.386.000,00 ₫
2+ (Bộ) 1.247.400,00 ₫
5+ (Bộ) 1.108.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày