MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng DIN 582 Vật Liệu Inox 304 Mạ Kẽm Size Ren M6 x 1.0 M8 x 1.25 M10 x 1.5 M12 x 1.75 M14 x 2.0 M16 x 2.0 M20 x 2.5 Đường Kính Vòng Trong 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Đường Kính Vòng Trong

Tán vòng inox 304 DIN582 M6Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M6

N10M0601H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.000,00 ₫
10+ (Con) 9.000,00 ₫
50+ (Con) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M8Category: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M8

N10M0801A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.000,00 ₫
10+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 9.100,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 54 Con
Leadtime
2 ngày
Tán vòng inox 304  DIN582 M8Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M8

N10M0801H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 22.000,00 ₫
10+ (Con) 16.500,00 ₫
50+ (Con) 14.300,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M10Category: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M10

N10M1001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.000,00 ₫
10+ (Con) 13.500,00 ₫
50+ (Con) 11.700,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 64 Con
Leadtime
2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M10Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M10

N10M1001H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 36.000,00 ₫
5+ (Con) 27.000,00 ₫
25+ (Con) 23.400,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M12Category: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M12

N10M1201A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.000,00 ₫
5+ (Con) 18.000,00 ₫
25+ (Con) 15.600,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 5 Con
Leadtime
2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M12Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M12

N10M1201H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 55.000,00 ₫
5+ (Con) 41.250,00 ₫
25+ (Con) 35.750,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M14Category: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M14

N10M1401A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 35.000,00 ₫
5+ (Con) 26.250,00 ₫
25+ (Con) 22.750,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 5 Con
Leadtime
2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M14Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M14

N10M1401H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 66.000,00 ₫
5+ (Con) 49.500,00 ₫
25+ (Con) 42.900,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M16Category: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M16

N10M1601A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 40.000,00 ₫
5+ (Con) 30.000,00 ₫
25+ (Con) 26.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Đang còn 15 Con
Leadtime
2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M16Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M16

N10M1601H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 97.000,00 ₫
5+ (Con) 72.750,00 ₫
25+ (Con) 63.050,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M20Category: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M20

N10M2001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 54.000,00 ₫
5+ (Con) 40.500,00 ₫
25+ (Con) 35.100,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 3 Con
Leadtime
2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M20Category: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M20

N10M2001H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 138.000,00 ₫
2+ (Con) 103.500,00 ₫
10+ (Con) 89.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày