MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Đường Kính Vòng Ngoài (d2)
Đường Kính (d3)
Kích thước (k)
Size Ren (d1)
Đường Kính Vòng Trong (d4)
Chiều Cao (h)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Tán vòng inox 304 DIN582 M6Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M6

N10M0601H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.000,00 ₫
10+ (Con) 9.000,00 ₫
50+ (Con) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M8Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M8

N10M0801A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.000,00 ₫
10+ (Con) 10.500,00 ₫
50+ (Con) 9.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 84 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Tán vòng inox 304  DIN582 M8Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M8

N10M0801H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 22.000,00 ₫
10+ (Con) 16.500,00 ₫
50+ (Con) 14.300,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M10Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M10

N10M1001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.000,00 ₫
10+ (Con) 13.500,00 ₫
50+ (Con) 11.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 62 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M10Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M10

N10M1001H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 36.000,00 ₫
5+ (Con) 27.000,00 ₫
25+ (Con) 23.400,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M12Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M12

N10M1201A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 24.000,00 ₫
5+ (Con) 18.000,00 ₫
25+ (Con) 15.600,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Tồn kho 5 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M12Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M12

N10M1201H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 55.000,00 ₫
5+ (Con) 41.250,00 ₫
25+ (Con) 35.750,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M14Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M14

N10M1401A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 35.000,00 ₫
5+ (Con) 26.250,00 ₫
25+ (Con) 22.750,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 5 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M14Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M14

N10M1401H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 66.000,00 ₫
5+ (Con) 49.500,00 ₫
25+ (Con) 42.900,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M16Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M16

N10M1601A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 40.000,00 ₫
5+ (Con) 30.000,00 ₫
25+ (Con) 26.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Tồn kho 15 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M16Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M16

N10M1601H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 97.000,00 ₫
5+ (Con) 72.750,00 ₫
25+ (Con) 63.050,00 ₫
Mua tối thiểu 2 con
Xuất kho trong 2 ngày
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M20Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M20

N10M2001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 54.000,00 ₫
5+ (Con) 40.500,00 ₫
25+ (Con) 35.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 3 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Tán vòng inox 304 DIN582 M20Danh mục: Tán Vòng DIN 582

Tán vòng inox 304 DIN582 M20

N10M2001H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 138.000,00 ₫
2+ (Con) 103.500,00 ₫
10+ (Con) 89.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 2 ngày

Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng DIN 582 Vật Liệu Inox 304 Mạ Kẽm Size Ren M6 x 1.0 M8 x 1.25 M10 x 1.5 M12 x 1.75 M14 x 2.0 M16 x 2.0 M20 x 2.5 Đường Kính Vòng Trong 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

Bản vẽ kỹ thuật