MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Khía Hệ Inch

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Xử Lý Bề Mặt

Tán Khía Mạ Kẽm 1/2 UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán Khía Mạ Kẽm 1/2 UNC

N02S1201D20
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.600,00 ₫
25+ (Con) 7.200,00 ₫
250+ (Con) 6.240,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 500 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán Khía Mạ Kẽm 3/8 UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán Khía Mạ Kẽm 3/8 UNC

N02S3801D20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.810,00 ₫
100+ (Con) 1.357,50 ₫
1000+ (Con) 1.176,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 2617 Con
Leadtime dự kiến
23 ngày
Tán khía Inox 304 3/8 UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán khía Inox 304 3/8 UNC

N02S3801H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.520,00 ₫
25+ (Con) 8.640,00 ₫
250+ (Con) 7.488,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 110 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán Khía Mạ Kẽm 5/16 UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán Khía Mạ Kẽm 5/16 UNC

N02S5161D20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.370,00 ₫
100+ (Con) 1.027,50 ₫
1000+ (Con) 890,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Đang còn 1300 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Tán Khía Inox 304 5/16 UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán Khía Inox 304 5/16 UNC

N02S5161H00
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.630,00 ₫
25+ (Con) 8.722,50 ₫
250+ (Con) 7.559,50 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 200 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày
Tán Khía Mạ Kẽm 7/16 UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán Khía Mạ Kẽm 7/16 UNC

N02S7161D20
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.670,00 ₫
25+ (Con) 6.502,50 ₫
250+ (Con) 5.635,50 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
23 ngày
Tán Khía Inox 304 7/16UNCCategory: Tán Khía Hệ Inch

Tán Khía Inox 304 7/16UNC

N02S7161H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.000,00 ₫
25+ (Con) 9.000,00 ₫
250+ (Con) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 60 Con
Leadtime dự kiến
20 ngày