MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Cánh Chuồn DIN315

Đường Kính (d2)
Bề Rộng Cánh (e)
Kích Thước (g)
Chiều Cao (h)
Tiêu Chuẩn
Xử Lý Bề Mặt
Size Ren (d)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Tán Cánh Chuồn DIN315

Bản vẽ kỹ thuật