Loading...

Tán Cánh Chuồn Thép Xi

Tán Cánh Chuồn (Wing Nuts) hay còn gọi là Tán chuồn, Tán chuồn chuồn, Bát cánh chuồn, Đai ốc cánh chuồn. Là một chi tiết cơ khí có lỗ đã được tạo ren bên trong, có hai cánh phía trên để có khả năng xiết và mở bằng tay. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 315 bằng vật liệu thép mạ kẽm, tăng khả nắng chồng ăn mòn, được sử dụng thay thế tán tiêu chuẩn trong các trường hợp cần tháo lắp thường xuyên. Ứng dụng cho mối lắp được tháo lắp thường xuyên như cữa tủ điện, nắp hộp,…

6 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 560 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 140,000 đ
Giá: 579 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 144,750 đ
Giá: 613 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 153,250 đ
Giá: 718 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 71,800 đ
Giá: 1,201 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,100 đ
Giá: 2,720 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 136,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn