MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tắc Kê Thép Ống Liền

Tắc kê thép ống liền Vật Liệu Thép Mạ Kẽm Đường Kính Lỗ Khoan 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 30 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Đường Kính Lỗ Khoan

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x60

B18M100060PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 3.200,00 ₫
100+ (Bộ) 2.400,00 ₫
500+ (Bộ) 2.080,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 74 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x80

B18M100080PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 3.700,00 ₫
100+ (Bộ) 2.775,00 ₫
500+ (Bộ) 2.405,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 175 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M10x100Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x100

B18M100100PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 4.500,00 ₫
100+ (Bộ) 3.375,00 ₫
500+ (Bộ) 2.925,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 745 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M10x120Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x120

B18M100120PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.200,00 ₫
100+ (Bộ) 3.900,00 ₫
200+ (Bộ) 3.380,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 175 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M10x150Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x150

B18M100150PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.700,00 ₫
100+ (Bộ) 6.525,00 ₫
200+ (Bộ) 5.655,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M10x200Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M10x200

B18M100200PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 18.400,00 ₫
50+ (Bộ) 13.800,00 ₫
200+ (Bộ) 11.960,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x60Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x60

B18M120060PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.300,00 ₫
100+ (Bộ) 3.975,00 ₫
200+ (Bộ) 3.445,00 ₫
Mua tối thiểu 20
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x80Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x80

B18M120080PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.400,00 ₫
50+ (Bộ) 4.050,00 ₫
200+ (Bộ) 3.510,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 680 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x100 (cho thang máy)Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x100 (cho thang máy)

B18M120100DPA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.000,00 ₫
100+ (Bộ) 6.400,00 ₫
1000+ (Bộ) 5.600,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 950 Bộ
Leadtime
Liên hệ
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x100Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x100

B18M120100PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 6.700,00 ₫
50+ (Bộ) 5.025,00 ₫
200+ (Bộ) 4.355,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 306 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x120Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x120

B18M120120PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.200,00 ₫
50+ (Bộ) 6.150,00 ₫
200+ (Bộ) 5.330,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 78 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x150Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x150

B18M120150PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 9.000,00 ₫
50+ (Bộ) 6.750,00 ₫
200+ (Bộ) 5.850,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M12x200Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M12x200

B18M120200PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 9.000,00 ₫
50+ (Bộ) 6.750,00 ₫
200+ (Bộ) 5.850,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M14x80Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M14x80

B18M140080PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 11.100,00 ₫
50+ (Bộ) 8.325,00 ₫
200+ (Bộ) 7.215,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 139 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M14x100Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M14x100

B18M140100PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 11.700,00 ₫
50+ (Bộ) 8.775,00 ₫
200+ (Bộ) 7.605,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 17 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M14x120Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M14x120

B18M140120PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 13.400,00 ₫
50+ (Bộ) 10.050,00 ₫
200+ (Bộ) 8.710,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 100 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M14x150Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M14x150

B18M140150PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 16.500,00 ₫
50+ (Bộ) 12.375,00 ₫
200+ (Bộ) 10.725,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 100 Bộ
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M14x200Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M14x200

B18M140200PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 21.700,00 ₫
25+ (Bộ) 16.275,00 ₫
200+ (Bộ) 14.105,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M14x250Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M14x250

B18M140250PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 27.100,00 ₫
25+ (Bộ) 20.325,00 ₫
200+ (Bộ) 17.615,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tacker Thép Xi Ống Liền M16x80Category: Tắc Kê Thép Ống Liền

Tacker Thép Xi Ống Liền M16x80

B18M160080PA2
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 14.600,00 ₫
25+ (Bộ) 10.950,00 ₫
200+ (Bộ) 9.490,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Đang còn 95 Bộ
Leadtime
1 ngày