BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Áp Suất Âm

Áp Suất Làm Việc

Nhiệt Độ Giới Hạn

Tên Sản Phẩm

Xuất Xứ

Súng Xịt Hơi

Súng Xịt Hơi

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0050

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0050

MPN: CA0050
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 118,800.00
>=5  (Cái) 109,296.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0100

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0100

MPN: CA0100
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 118,800.00
>=5  (Cái) 109,296.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0200

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0200

MPN: CA0200
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 136,600.00
>=5  (Cái) 125,672.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0300

Súng xịt hơi CDC thẳng CA0300

MPN: CA0300
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 154,400.00
>=5  (Cái) 142,048.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng xịt hơi CDC cong CB01-100

Súng xịt hơi CDC cong CB01-100

MPN: CB01-100
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 106,900.00
>=5  (Cái) 98,348.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng xịt hơi CDC thẳng CB01-200

Súng xịt hơi CDC thẳng CB01-200

MPN: CB01-200
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 112,800.00
>=5  (Cái) 103,776.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Súng xịt hơi CDC thẳng CB01-300

Súng xịt hơi CDC thẳng CB01-300

MPN: CB01-300
Danh mục: Súng Xịt Hơi
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 118,800.00
>=5  (Cái) 109,296.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày