BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN20 (Ф26.7x2.11)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN20 (Ф26.7x2.11)

MPN: PJ2145LR20M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 39,240
20+ 33,354
40+ 31,392
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN25 (Ф33.4x2.77)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN25 (Ф33.4x2.77)

MPN: PJ2145LR25M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 46,338
20+ 39,387
40+ 37,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN32 (Ф42.2x2.77)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN32 (Ф42.2x2.77)

MPN: PJ2145LR32M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 60,113
10+ 51,096
20+ 48,090
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN40 (Ф48.3x2.77)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN40 (Ф48.3x2.77)

MPN: PJ2145LR40M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 78,690
10+ 66,886
20+ 62,952
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN40

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN40

MPN: PJ2145LR40W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 56,773
10+ 48,257
20+ 45,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN50 (Ф60.3x2.77)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN50 (Ф60.3x2.77)

MPN: PJ2145LR50M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 99,979
10+ 84,982
20+ 79,983
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN50

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN50

MPN: PJ2145LR50W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 74,932
10+ 63,692
20+ 59,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN65 (Ф76x3.05)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN65 (Ф76x3.05)

MPN: PJ2145LR65M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 156,961
4+ 133,417
8+ 125,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN65

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN65

MPN: PJ2145LR65W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 120,226
10+ 102,192
20+ 96,181
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN80 (Ф88.9x3.05)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN80 (Ф88.9x3.05)

MPN: PJ2145LR80M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 214,152
2+ 182,030
4+ 171,322
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN80

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN80

MPN: PJ2145LR80W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 157,796
4+ 134,127
8+ 126,237
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN100 (Ф114.3x3.05)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN100 (Ф114.3x3.05)

MPN: PJ2145ST100W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 669,590
2+ 569,152
4+ 535,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN125 (Ф141.3x3.4)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN125 (Ф141.3x3.4)

MPN: PJ2145ST125W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,075,142
2+ 913,871
4+ 860,114
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN150 (Ф168.3x3.4)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN150 (Ф168.3x3.4)

MPN: PJ2145ST150W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,503,446
2+ 1,277,929
4+ 1,202,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN200 (Ф219.1x3.76)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN200 (Ф219.1x3.76)

MPN: PJ2145ST200W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,686,499
2+ 2,283,524
4+ 2,149,199
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN250 (Ф273.1x4.19)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN250 (Ф273.1x4.19)

MPN: PJ2145ST250W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,976,422
2+ 4,229,959
4+ 3,981,138
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN25 (Ф33.4x2.77)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN25 (Ф33.4x2.77)

MPN: PJ2145ST25W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 100,188
10+ 85,160
20+ 80,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN300 (Ф323.9x4.57)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN300 (Ф323.9x4.57)

MPN: PJ2145ST300W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,588,407
2+ 7,300,146
4+ 6,870,726
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN32 (Ф42.2x2.77)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN32 (Ф42.2x2.77)

MPN: PJ2145ST32W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 129,410
4+ 109,998
8+ 103,528
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN350 (Ф355.6x6.35)

Tê hàn đều ST A403 WP304 SCH10S DN350 (Ф355.6x6.35)

MPN: PJ2145ST350W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,853,910
2+ 10,075,824
4+ 9,483,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày