BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

M/F UNION NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

M/F UNION NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105UNINPT20M-F
Danh mục: M/F Union NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 648,926
2+ 551,588
4+ 519,141
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

M/F UNION NPT A105 SA105N DN25 (1)

M/F UNION NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105UNINPT25M-F
Danh mục: M/F Union NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 772,074
2+ 656,263
4+ 617,659
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

M/F UNION NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

M/F UNION NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105UNINPT32M-F
Danh mục: M/F Union NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,397,414
2+ 1,187,802
4+ 1,117,931
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

M/F UNION NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

M/F UNION NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105UNINPT40M-F
Danh mục: M/F Union NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,552,497
2+ 1,319,623
4+ 1,241,998
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

M/F UNION NPT A105 SA105N DN50 (2)

M/F UNION NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105UNINPT50M-F
Danh mục: M/F Union NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,927,575
2+ 1,638,439
4+ 1,542,060
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Rắc co SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105UNISW15
Danh mục: Rắc Co SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 208,308
2+ 177,062
4+ 166,647
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Rắc co SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105UNISW20
Danh mục: Rắc Co SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 236,277
2+ 200,836
4+ 189,021
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co SW A105 SA105N DN25 (1)

Rắc co SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105UNISW25
Danh mục: Rắc Co SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 295,973
2+ 251,577
4+ 236,778
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Rắc co SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105UNISW32
Danh mục: Rắc Co SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 492,591
2+ 418,703
4+ 394,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Rắc co SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105UNISW40
Danh mục: Rắc Co SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 565,018
2+ 480,266
4+ 452,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co SW A105 SA105N DN50 (2)

Rắc co SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105UNISW50
Danh mục: Rắc Co SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 630,975
2+ 536,329
4+ 504,781
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ф114.3x3.05)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ф114.3x3.05)

MPN: PJ2145LR100M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 356,711
2+ 303,205
4+ 285,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN100

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN100

MPN: PJ2145LR100W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 298,477
2+ 253,706
4+ 238,782
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ф141.3x3.4)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ф141.3x3.4)

MPN: PJ2145LR125M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 677,939
2+ 576,248
4+ 542,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN125

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN125

MPN: PJ2145LR125W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 525,361
2+ 446,557
4+ 420,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ф168.3x3.4)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ф168.3x3.4)

MPN: PJ2145LR150M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 856,191
2+ 727,762
4+ 684,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN150

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN150

MPN: PJ2145LR150W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 693,593
2+ 589,554
4+ 554,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ф21.3x2.11)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ф21.3x2.11)

MPN: PJ2145LR15M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 32,144
20+ 27,323
40+ 25,715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN200 (Ф219.1x3.76)

Lơi đúc 45 A403 WP304 SCH10S DN200 (Ф219.1x3.76)

MPN: PJ2145LR200M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,035,486
2+ 1,730,163
4+ 1,628,389
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN200

Lơi hàn 45 A403 WP304 SCH10S DN200

MPN: PJ2145LR200W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,313,089
2+ 1,116,126
4+ 1,050,471
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày