BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Square head plug NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Square head plug NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105SQP15BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 48,424
10+ 41,161
20+ 38,739
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Square head plug NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Square head plug NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105SQP20BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 56,147
10+ 47,725
20+ 44,918
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Square head plug NPT A105 SA105N DN25 (1)

Square head plug NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105SQP25BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 66,166
10+ 56,241
20+ 52,933
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Square head plug NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Square head plug NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105SQP32BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 108,537
10+ 92,257
20+ 86,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Square head plug NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Square head plug NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105SQP40BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 128,993
4+ 109,644
8+ 103,194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Square head plug NPT A105 SA105N DN50 (2)

Square head plug NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105SQP50BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,118
2+ 185,400
4+ 174,495
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105TDLNPT15BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 180,756
4+ 153,643
8+ 144,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105TDLNPT20BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 198,706
2+ 168,900
4+ 158,965
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN25 (1)

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105TDLNPT25BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 222,918
2+ 189,481
4+ 178,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105TDLNPT32BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 242,747
2+ 206,335
4+ 194,198
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105TDLNPT40BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 354,416
2+ 301,253
4+ 283,533
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN50 (2)

Nối rẽ nhánh NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105TDLNPT50BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 472,137
2+ 401,317
4+ 377,709
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Rắc co NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105UNI10BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 200,585
2+ 170,498
4+ 160,468
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Rắc co NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105UNI15BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 224,588
2+ 190,900
4+ 179,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Rắc co NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105UNI20BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 255,270
2+ 216,980
4+ 204,217
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN25 (1)

Rắc co NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105UNI25BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 303,695
2+ 258,141
4+ 242,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Rắc co NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105UNI32BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 457,108
2+ 388,542
4+ 365,687
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Rắc co NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105UNI40BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,452
2+ 468,734
4+ 441,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Rắc co NPT A105 SA105N DN50 (2)

Rắc co NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105UNI50BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 719,684
2+ 611,732
4+ 575,747
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

M/F UNION NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

M/F UNION NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105UNINPT15M-F
Danh mục: M/F Union NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 570,655
2+ 485,057
4+ 456,524
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày