BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x25 (2 x 1)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x25 (2 x 1)

MPN: PJ105HRNNPT50-25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,380
2+ 455,073
4+ 428,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x40 (2 x 1.1/2)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x40 (2 x 1.1/2)

MPN: PJ105HRNNPT50-40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,380
2+ 455,073
4+ 428,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nắp bịt SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Nắp bịt SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105RCSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 46,545
20+ 39,564
40+ 37,236
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nắp bịt SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Nắp bịt SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105RCSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,409
10+ 53,047
20+ 49,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nắp bịt SW A105 SA105N DN25 (1)

Nắp bịt SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105RCSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 93,718
10+ 79,660
20+ 74,974
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nắp bịt SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Nắp bịt SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105RCSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 139,219
4+ 118,336
8+ 111,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nắp bịt SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Nắp bịt SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105RCSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 162,389
4+ 138,030
8+ 129,911
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nắp bịt SW A105 SA105N DN50 (2)

Nắp bịt SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105RCSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 307,452
2+ 261,334
4+ 245,962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Tê giảm NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105RTNPT15
Danh mục: Tê Giảm NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 169,694
4+ 144,240
8+ 135,755
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Tê giảm NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105RTNPT20
Danh mục: Tê Giảm NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 252,558
2+ 214,675
4+ 202,046
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm NPT A105 SA105N DN25 (1)

Tê giảm NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105RTNPT25
Danh mục: Tê Giảm NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 381,132
2+ 323,963
4+ 304,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Tê giảm NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105RTNPT32
Danh mục: Tê Giảm NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 546,234
2+ 464,299
4+ 436,987
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Tê giảm NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105RTNPT40
Danh mục: Tê Giảm NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 936,341
2+ 795,890
4+ 749,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm NPT A105 SA105N DN50 (2)

Tê giảm NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105RTNPT50
Danh mục: Tê Giảm NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,264,665
2+ 1,074,965
4+ 1,011,732
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Tê giảm SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105RTSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 170,111
4+ 144,594
8+ 136,088
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm SW A105 SA105N DN25 (1)

Tê giảm SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105RTSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 243,791
2+ 207,223
4+ 195,033
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Tê giảm SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105RTSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 358,798
2+ 304,979
4+ 287,039
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Tê giảm SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105RTSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 503,654
2+ 428,106
4+ 402,923
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê giảm SW A105 SA105N DN50 (2)

Tê giảm SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105RTSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 863,287
2+ 733,794
4+ 690,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Square head plug NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Square head plug NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105SQP10BW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 47,172
10+ 40,097
20+ 37,738
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày