BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105HCNPT32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 111,460
10+ 94,741
20+ 89,168
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105HCNPT40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 140,889
4+ 119,756
8+ 112,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN50 (2)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105HCNPT50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 173,450
4+ 147,433
8+ 138,760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105HCSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 61,574
10+ 52,338
20+ 49,259
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105HCSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 70,550
10+ 59,967
20+ 56,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN25 (1)

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105HCSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 93,718
10+ 79,660
20+ 74,974
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105HCSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 148,195
4+ 125,966
8+ 118,556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105HCSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 189,522
4+ 161,094
8+ 151,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN50 (2)

Khớp nối nửa SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105HCSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 281,152
2+ 238,980
4+ 224,922
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105HNINPT10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 57,817
10+ 49,145
20+ 46,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105HNINPT15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 65,122
10+ 55,354
20+ 52,098
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105HNINPT20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 81,611
10+ 69,370
20+ 65,289
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN25 (1)

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105HNINPT25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 134,419
4+ 114,256
8+ 107,535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105HNINPT40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 271,134
2+ 230,464
4+ 216,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN50 (2)

Kép nối ống NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105HNINPT50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 435,192
2+ 369,913
4+ 348,154
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN40x15 (1.1/2 x 1/2)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN40x15 (1.1/2 x 1/2)

MPN: PJ105HRNNPT40-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,543
2+ 283,512
4+ 266,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN40x20 (1.1/2 x 3/4)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN40x20 (1.1/2 x 3/4)

MPN: PJ105HRNNPT40-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,543
2+ 283,512
4+ 266,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN40x25 (1.1/2 x 1)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN40x25 (1.1/2 x 1)

MPN: PJ105HRNNPT40-25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,543
2+ 283,512
4+ 266,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x15 (2 x 1/2)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x15 (2 x 1/2)

MPN: PJ105HRNNPT50-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,380
2+ 455,073
4+ 428,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x20 (2 x 3/4)

Kép giảm nối ống NPT A105 SA105N DN50x20 (2 x 3/4)

MPN: PJ105HRNNPT50-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,380
2+ 455,073
4+ 428,304
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày