BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105FCNPT25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 108,537
10+ 92,257
20+ 86,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105FCNPT32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 170,529
4+ 144,949
8+ 136,423
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105FCNPT40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 226,676
2+ 192,675
4+ 181,341
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105FCNPT50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 303,904
2+ 258,318
4+ 243,123
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105FCSW15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 61,574
10+ 52,338
20+ 49,259
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105FCSW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 74,515
10+ 63,338
20+ 59,612
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN25 (1)

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105FCSW25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 98,936
10+ 84,096
20+ 79,149
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105FCSW32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 134,210
4+ 114,079
8+ 107,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105FCSW40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,364
4+ 145,659
8+ 137,091
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN50 (2)

Khớp nối đầy đủ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105FCSW50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 268,003
2+ 227,803
4+ 214,403
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ống lót NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Ống lót NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105HBNPT15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 54,894
10+ 46,660
20+ 43,916
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ống lót NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Ống lót NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105HBNPT20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 55,938
10+ 47,548
20+ 44,751
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ống lót NPT A105 SA105N DN25 (1)

Ống lót NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105HBNPT25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 83,699
10+ 71,144
20+ 66,959
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ống lót NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Ống lót NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105HBNPT32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 114,590
10+ 97,402
20+ 91,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ống lót NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Ống lót NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105HBNPT40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 136,298
4+ 115,853
8+ 109,038
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ống lót NPT A105 SA105N DN50 (2)

Ống lót NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105HBNPT50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 229,389
2+ 194,981
4+ 183,511
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105HCNPT10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 42,163
20+ 35,839
40+ 33,730
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105HCNPT15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 46,963
10+ 39,919
20+ 37,571
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105HCNPT20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 52,182
10+ 44,355
20+ 41,745
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN25 (1)

Khớp nối nửa NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105HCNPT25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 77,646
10+ 65,999
20+ 62,117
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày