BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Nút bịt NPT A105 SA105N DN25 (1)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105CAPNPT25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 108,537
10+ 92,257
20+ 86,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nút bịt NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105CAPNPT32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 156,126
4+ 132,707
8+ 124,901
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nút bịt NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105CAPNPT40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 180,756
4+ 153,643
8+ 144,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nút bịt NPT A105 SA105N DN50 (2)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105CAPNPT50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 294,511
2+ 250,334
4+ 235,609
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Tê đều NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105ETNPT10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 131,705
4+ 111,950
8+ 105,364
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Tê đều NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105ETNPT15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 145,482
4+ 123,659
8+ 116,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Tê đều NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105ETNPT20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 199,959
2+ 169,966
4+ 159,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN25 (1)

Tê đều NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105ETNPT25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 334,586
2+ 284,398
4+ 267,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Tê đều NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105ETNPT32
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 455,021
2+ 386,768
4+ 364,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Tê đều NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105ETNPT40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 741,182
2+ 630,005
4+ 592,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều NPT A105 SA105N DN50 (2)

Tê đều NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105ETNPT50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,001,045
2+ 850,889
4+ 800,836
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Tê đều SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105ETSW15
Danh mục: Tê Đều SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 118,765
10+ 100,950
20+ 95,012
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Tê đều SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105ETSW20
Danh mục: Tê Đều SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 134,419
4+ 114,256
8+ 107,535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều SW A105 SA105N DN25 (1)

Tê đều SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105ETSW25
Danh mục: Tê Đều SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 203,925
2+ 173,336
4+ 163,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Tê đều SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105ETSW32
Danh mục: Tê Đều SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 298,894
2+ 254,060
4+ 239,115
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Tê đều SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105ETSW40
Danh mục: Tê Đều SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 397,203
2+ 337,623
4+ 317,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tê đều SW A105 SA105N DN50 (2)

Tê đều SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105ETSW50
Danh mục: Tê Đều SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 794,408
2+ 675,247
4+ 635,527
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105FCNPT10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 54,894
10+ 46,660
20+ 43,916
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105FCNPT15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 63,870
10+ 54,290
20+ 51,096
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Khớp nối đầy đủ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105FCNPT20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 76,394
10+ 64,935
20+ 61,115
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày