BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10590ELNPT20
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 151,743
4+ 128,981
8+ 121,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10590ELNPT25
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 257,984
2+ 219,287
4+ 206,387
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10590ELNPT32
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 336,883
2+ 286,351
4+ 269,506
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10590ELNPT40
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 582,551
2+ 495,169
4+ 466,041
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Co 90 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10590ELNPT50
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 812,776
2+ 690,860
4+ 650,221
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Boss NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105BOSSNPT10
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 89,960
10+ 76,466
20+ 71,968
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Boss NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105BOSSNPT15
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 101,232
10+ 86,047
20+ 80,986
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Boss NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105BOSSNPT20
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 125,026
10+ 106,272
20+ 100,021
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN25 (1)

Boss NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105BOSSNPT25
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 166,354
4+ 141,401
8+ 133,083
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Boss NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ105BOSSNPT32
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 241,704
10+ 234,453
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Boss NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105BOSSNPT40
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 269,673
2+ 229,222
4+ 215,738
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss NPT A105 SA105N DN50 (2)

Boss NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105BOSSNPT50
Danh mục: Boss NPT (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 341,892
2+ 290,609
4+ 273,514
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Boss SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105BOSSSW15
Danh mục: Boss SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 85,786
10+ 72,918
20+ 68,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Boss SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105BOSSSW20
Danh mục: Boss SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 95,805
10+ 81,434
20+ 76,644
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss SW A105 SA105N DN25 (1)

Boss SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ105BOSSSW25
Danh mục: Boss SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 121,061
10+ 102,902
20+ 96,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Boss SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ105BOSSSW40
Danh mục: Boss SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 228,763
2+ 194,448
4+ 183,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Boss SW A105 SA105N DN50 (2)

Boss SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ105BOSSSW50
Danh mục: Boss SW (A105)
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 320,602
2+ 272,512
4+ 256,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nút bịt NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ105CAPNPT10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 51,764
10+ 43,999
20+ 41,411
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nút bịt NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ105CAPNPT15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 54,894
10+ 46,660
20+ 43,916
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Nút bịt NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Nút bịt NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ105CAPNPT20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 73,471
10+ 62,451
20+ 58,777
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày