MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Phụ Kiện Nâng Hạ

Dùng Cho Dây Cáp
Đường Kính (F)
Đường Kính (E)
Kích Thước (D)
Kích Thước (C)
Kích Thước (B)
Chiều Dài (A)
Chiều Cao (h2)
Kích Thước (W)
Đường Kính (T)
Khoảng Cách (a)
Chiều Cao (h1)
Đường Kính (d3)
Đường Kính Vòng Ngoài (d2)
Đường Kính Thân (d)
Kích thước (k)
Chiều Dài Ren (b)
Đường Kính Vòng Ngoài (d3)
Đường Kính Thân (A)
Đường Kính Mắt
Size Ren (d1)
Đường Kính Thân (D)
Đường Kính Vòng Trong (d4)
Đường Kính (d2)
Chiều Dài Ren
Chiều Cao (h)
Size Ren
Phân Loại
Size Ren (d)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Phụ Kiện Nâng Hạ

Include: Eye Bolt DIN444, Lift Bolt DIN580, DIN582, Cable, ...