BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Hình Mặt Cắt Ngang

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Vật Liệu

Xuất Xứ

Oring

Oring

Oring Gapi NBR70A ID8 x T2

Oring Gapi NBR70A ID8 x T2

MPN: OR70A1036
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,125
250+ 3,300
500+ 2,475
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 cái
Đặt hàng chẵn: 50 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID10 x T2

Oring Gapi NBR70A ID10 x T2

MPN: OR70A1041
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,050
100+ 4,840
200+ 3,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID12 x T2

Oring Gapi NBR70A ID12 x T2

MPN: OR70A1046
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,840
100+ 3,872
500+ 2,904
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Tồn kho: 100 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Oring Gapi NBR70A ID13 x T2

Oring Gapi NBR70A ID13 x T2

MPN: OR70A1051
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 6,050
100+ 4,840
200+ 3,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID14 x T2

Oring Gapi NBR70A ID14 x T2

MPN: OR70A1056
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,500
100+ 4,400
500+ 3,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID15 x T2

Oring Gapi NBR70A ID15 x T2

MPN: OR70A1061
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,500
100+ 4,400
500+ 3,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID15.88 x T2.62

Oring Gapi NBR70A ID15.88 x T2.62

MPN: OR70A1062
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,150
100+ 5,720
200+ 4,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID16 x T2

Oring Gapi NBR70A ID16 x T2

MPN: OR70A1066
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 8,085
100+ 6,468
200+ 4,851
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID17 x T2

Oring Gapi NBR70A ID17 x T2

MPN: OR70A1071
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,150
100+ 5,720
200+ 4,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID18 x T2

Oring Gapi NBR70A ID18 x T2

MPN: OR70A1076
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,993
100+ 7,194
200+ 5,396
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID19 x T2

Oring Gapi NBR70A ID19 x T2

MPN: OR70A1081
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,150
100+ 5,720
200+ 4,290
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID20 x T2

Oring Gapi NBR70A ID20 x T2

MPN: OR70A1086
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,975
100+ 6,380
200+ 4,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID21 x T2

Oring Gapi NBR70A ID21 x T2

MPN: OR70A1091
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,975
100+ 6,380
200+ 4,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID22 x T2

Oring Gapi NBR70A ID22 x T2

MPN: OR70A1096
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,800
100+ 7,040
200+ 5,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID23 x T2

Oring Gapi NBR70A ID23 x T2

MPN: OR70A1101
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,000
50+ 8,800
200+ 6,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID24 x T2

Oring Gapi NBR70A ID24 x T2

MPN: OR70A1106
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 9,625
100+ 7,700
200+ 5,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID25 x T2

Oring Gapi NBR70A ID25 x T2

MPN: OR70A1111
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,175
50+ 8,140
200+ 6,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID26 x T2

Oring Gapi NBR70A ID26 x T2

MPN: OR70A1116
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 10,175
50+ 8,140
200+ 6,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID26.64 x T2.62

Oring Gapi NBR70A ID26.64 x T2.62

MPN: OR70A1117
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,825
50+ 9,460
200+ 7,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A ID27 x T2

Oring Gapi NBR70A ID27 x T2

MPN: OR70A1121
Danh mục: Oring
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,000
50+ 8,800
200+ 6,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày