BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Đường Kính Vòng Trong (d1)

Đường Kính Thân (d2)

Oring

Oring

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

MPN: OR70A1036
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,000.00
>=50  (Cái) 3,600.00
>=500  (Cái) 2,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d10 x T2

Oring Gapi NBR70A d10 x T2

MPN: OR70A1041
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 6,800.00
>=50  (Cái) 4,080.00
>=500  (Cái) 2,720.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d12 x T2

Oring Gapi NBR70A d12 x T2

MPN: OR70A1046
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,000.00
>=50  (Cái) 4,200.00
>=500  (Cái) 2,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d13 x T2

Oring Gapi NBR70A d13 x T2

MPN: OR70A1051
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,000.00
>=50  (Cái) 4,200.00
>=500  (Cái) 2,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d14 x T2

Oring Gapi NBR70A d14 x T2

MPN: OR70A1056
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,000.00
>=50  (Cái) 4,800.00
>=500  (Cái) 3,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d15 x T2

Oring Gapi NBR70A d15 x T2

MPN: OR70A1061
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 8,000.00
>=50  (Cái) 4,800.00
>=500  (Cái) 3,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d15.88 x T2.62

Oring Gapi NBR70A d15.88 x T2.62

MPN: OR70A1062
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,200.00
>=50  (Cái) 5,520.00
>=500  (Cái) 3,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d16 x T2

Oring Gapi NBR70A d16 x T2

MPN: OR70A1066
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,200.00
>=50  (Cái) 5,520.00
>=500  (Cái) 3,680.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d17 x T2

Oring Gapi NBR70A d17 x T2

MPN: OR70A1071
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,400.00
>=50  (Cái) 6,240.00
>=500  (Cái) 4,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d18 x T2

Oring Gapi NBR70A d18 x T2

MPN: OR70A1076
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,400.00
>=50  (Cái) 6,240.00
>=500  (Cái) 4,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d19 x T2

Oring Gapi NBR70A d19 x T2

MPN: OR70A1081
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 10,400.00
>=50  (Cái) 6,240.00
>=500  (Cái) 4,160.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d20 x T2

Oring Gapi NBR70A d20 x T2

MPN: OR70A1086
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,600.00
>=25  (Cái) 6,960.00
>=250  (Cái) 4,640.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d21 x T2

Oring Gapi NBR70A d21 x T2

MPN: OR70A1091
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 11,600.00
>=25  (Cái) 6,960.00
>=250  (Cái) 4,640.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d22 x T2

Oring Gapi NBR70A d22 x T2

MPN: OR70A1096
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 12,800.00
>=25  (Cái) 7,680.00
>=250  (Cái) 5,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d23 x T2

Oring Gapi NBR70A d23 x T2

MPN: OR70A1101
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 12,800.00
>=25  (Cái) 7,680.00
>=250  (Cái) 5,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d24 x T2

Oring Gapi NBR70A d24 x T2

MPN: OR70A1106
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,000.00
>=25  (Cái) 8,400.00
>=250  (Cái) 5,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d25 x T2

Oring Gapi NBR70A d25 x T2

MPN: OR70A1111
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,800.00
>=25  (Cái) 8,880.00
>=250  (Cái) 5,920.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d26 x T2

Oring Gapi NBR70A d26 x T2

MPN: OR70A1116
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 14,800.00
>=25  (Cái) 8,880.00
>=250  (Cái) 5,920.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d26.64 x T2.62

Oring Gapi NBR70A d26.64 x T2.62

MPN: OR70A1117
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,000.00
>=25  (Cái) 9,600.00
>=250  (Cái) 6,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Oring Gapi NBR70A d27 x T2

Oring Gapi NBR70A d27 x T2

MPN: OR70A1121
Danh mục: Oring
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,000.00
>=25  (Cái) 9,600.00
>=250  (Cái) 6,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày