BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.5

Mã sản phẩm: 1103N1105
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 274,050 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.0

Mã sản phẩm: 1103N1110
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 304,500 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.5

Mã sản phẩm: 1103N1115
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 332,050 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.0

Mã sản phẩm: 1103N1120
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 359,601 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.5

Mã sản phẩm: 1103N1125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 388,599 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D13.0

Mã sản phẩm: 1103N1130
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 419,049 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D1

Mã sản phẩm: 1103SH0010
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 9,570 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D1.5

Mã sản phẩm: 1103SH0015
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 9,570 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D2.0

Mã sản phẩm: 1103SH0020
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 9,570 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D2.5

Mã sản phẩm: 1103SH0025
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 11,165 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D3.0

Mã sản phẩm: 1103SH0030
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 12,760 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D3.2

Mã sản phẩm: 1103SH0032
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 14,355 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D3.5

Mã sản phẩm: 1103SH0035
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 14,355 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D4.0

Mã sản phẩm: 1103SH0040
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 15,950 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D4.2

Mã sản phẩm: 1103SH0042
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 17,545 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D4.5

Mã sản phẩm: 1103SH0045
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 17,545 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D4.8

Mã sản phẩm: 1103SH0048
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 19,140 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D5.0

Mã sản phẩm: 1103SH0050
Đặt hàng tối thiểu: 10 Mũi / Chẵn 10 Mũi
Giá online: 19,140 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D5.2

Mã sản phẩm: 1103SH0052
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 23,925 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thượng Hải D5.5

Mã sản phẩm: 1103SH0055
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 23,925 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.