BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.5

MPN: 1103N1105
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 274,050
5+ 254,866
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.0

MPN: 1103N1110
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 304,500
5+ 283,185
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.5

MPN: 1103N1115
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 332,050
5+ 308,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.0

MPN: 1103N1120
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 359,601
5+ 334,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.5

MPN: 1103N1125
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 388,599
2+ 361,398
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D13.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D13.0

MPN: 1103N1130
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 419,049
2+ 389,716
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D1

Mũi Khoan Thượng Hải D1

MPN: 1103SH0010
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 9,570
10+ 8,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D1.5

Mũi Khoan Thượng Hải D1.5

MPN: 1103SH0015
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 9,570
10+ 8,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Tồn kho: 5 mũi có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mũi Khoan Thượng Hải D2.0

Mũi Khoan Thượng Hải D2.0

MPN: 1103SH0020
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 9,570
10+ 8,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D2.5

Mũi Khoan Thượng Hải D2.5

MPN: 1103SH0025
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 11,165
10+ 10,384
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Tồn kho: 5 mũi có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mũi Khoan Thượng Hải D3.0

Mũi Khoan Thượng Hải D3.0

MPN: 1103SH0030
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 12,760
10+ 11,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Tồn kho: 5 mũi có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Mũi Khoan Thượng Hải D3.2

Mũi Khoan Thượng Hải D3.2

MPN: 1103SH0032
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 14,355
10+ 13,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D3.5

Mũi Khoan Thượng Hải D3.5

MPN: 1103SH0035
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 14,355
10+ 13,350
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.0

Mũi Khoan Thượng Hải D4.0

MPN: 1103SH0040
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 15,950
10+ 14,834
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.2

Mũi Khoan Thượng Hải D4.2

MPN: 1103SH0042
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 17,545
10+ 16,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.5

Mũi Khoan Thượng Hải D4.5

MPN: 1103SH0045
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 17,545
10+ 16,317
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D4.8

Mũi Khoan Thượng Hải D4.8

MPN: 1103SH0048
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,140
10+ 17,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.0

Mũi Khoan Thượng Hải D5.0

MPN: 1103SH0050
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,140
10+ 17,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.2

Mũi Khoan Thượng Hải D5.2

MPN: 1103SH0052
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,925
10+ 22,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D5.5

Mũi Khoan Thượng Hải D5.5

MPN: 1103SH0055
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 23,925
10+ 22,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 mũi
Đặt hàng chẵn: 5 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày