BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.2

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.2

MPN: 1103N0122
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,499
2+ 256,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.3

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.3

MPN: 1103N0123
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,499
2+ 256,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.4

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.4

MPN: 1103N0124
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,499
2+ 256,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.5

MPN: 1103N0125
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,499
2+ 256,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.6

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.6

MPN: 1103N0126
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 297,251
2+ 276,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.7

MPN: 1103N0127
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 297,251
2+ 276,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.8

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.8

MPN: 1103N0128
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 297,251
2+ 276,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.9

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.9

MPN: 1103N0129
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 297,251
2+ 276,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.0

MPN: 1103N0130
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 297,251
2+ 276,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.5

MPN: 1103N0135
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 578,549
2+ 538,051
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.7

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.7

MPN: 1103N0137
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 578,549
2+ 538,051
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.0

MPN: 1103N0140
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 632,201
2+ 587,947
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.5

MPN: 1103N0145
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 632,201
2+ 587,947
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.0

MPN: 1103N0150
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 667,000
2+ 620,311
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.5

MPN: 1103N0155
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 667,000
2+ 620,311
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.0

MPN: 1103N0160
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 742,401
2+ 690,433
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.5

MPN: 1103N0165
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 769,949
2+ 716,053
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.0

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.0

MPN: 1103N0170
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 870,001
2+ 809,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.5

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.5

MPN: 1103N0175
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 870,001
2+ 809,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.0

MPN: 1103N1010
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 36,249
10+ 33,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày