BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.2

Mã sản phẩm: 1103N0122
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 275,499 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.3

Mã sản phẩm: 1103N0123
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 275,499 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.4

Mã sản phẩm: 1103N0124
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 275,499 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.5

Mã sản phẩm: 1103N0125
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 275,499 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.6

Mã sản phẩm: 1103N0126
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 297,251 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.7

Mã sản phẩm: 1103N0127
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 297,251 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.8

Mã sản phẩm: 1103N0128
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 297,251 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D12.9

Mã sản phẩm: 1103N0129
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 297,251 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.0

Mã sản phẩm: 1103N0130
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 297,251 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.5

Mã sản phẩm: 1103N0135
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 578,549 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D13.7

Mã sản phẩm: 1103N0137
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 578,549 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.0

Mã sản phẩm: 1103N0140
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 632,201 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D14.5

Mã sản phẩm: 1103N0145
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 632,201 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.0

Mã sản phẩm: 1103N0150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 667,000 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D15.5

Mã sản phẩm: 1103N0155
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 695,856 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.0

Mã sản phẩm: 1103N0160
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 742,401 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D16.5

Mã sản phẩm: 1103N0165
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 769,949 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.0

Mã sản phẩm: 1103N0170
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 870,001 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D17.5

Mã sản phẩm: 1103N0175
Đặt hàng tối thiểu: 1 Mũi
Giá online: 870,001 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D1.0

Mã sản phẩm: 1103N1010
Đặt hàng tối thiểu: 5 Mũi / Chẵn 5 Mũi
Giá online: 36,395 đ / Mũi
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.