BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595073

Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595073

MPN: 2608595073
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,500
2+ 316,826
4+ 300,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 8.8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595074

Mũi khoan sắt HSS-G 8.8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595074

MPN: 2608595074
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,500
2+ 316,826
4+ 300,150
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 9mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595075

Mũi khoan sắt HSS-G 9mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595075

MPN: 2608595075
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 369,750
2+ 351,262
4+ 332,775
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595076

Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595076

MPN: 2608595076
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 385,700
2+ 366,415
4+ 347,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 10mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595077

Mũi khoan sắt HSS-G 10mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595077

MPN: 2608595077
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 455,301
2+ 432,536
4+ 409,771
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595078

Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595078

MPN: 2608595078
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 529,250
2+ 502,787
4+ 476,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 11mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595079

Mũi khoan sắt HSS-G 11mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595079

MPN: 2608595079
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 598,851
2+ 568,909
4+ 538,966
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595080

Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595080

MPN: 2608595080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 669,900
2+ 636,405
4+ 602,910
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 12mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595081

Mũi khoan sắt HSS-G 12mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595081

MPN: 2608595081
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 713,401
2+ 677,731
4+ 642,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595082

Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595082

MPN: 2608595082
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 761,251
2+ 723,188
4+ 685,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 13mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595083

Mũi khoan sắt HSS-G 13mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595083

MPN: 2608595083
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 920,751
2+ 874,713
4+ 828,676
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 3.6mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595332

Mũi khoan sắt HSS-G 3.6mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595332

MPN: 2608595332
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,349
2+ 141,882
10+ 134,414
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 4.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595334

Mũi khoan sắt HSS-G 4.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595334

MPN: 2608595334
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,051
2+ 205,249
4+ 194,446
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 6.4mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595335

Mũi khoan sắt HSS-G 6.4mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595335

MPN: 2608595335
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,249
2+ 309,937
4+ 293,624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 6.7mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595336

Mũi khoan sắt HSS-G 6.7mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595336

MPN: 2608595336
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 385,700
2+ 366,415
4+ 347,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 7.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595337

Mũi khoan sắt HSS-G 7.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595337

MPN: 2608595337
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 452,399
2+ 429,780
4+ 407,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 9.8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595338

Mũi khoan sắt HSS-G 9.8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595338

MPN: 2608595338
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 385,700
2+ 366,415
4+ 347,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D1 mm

MPN: D1101010
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,400
50+ 16,182
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.1 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.1 mm

MPN: D1101011
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,400
50+ 16,182
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.2 mm

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.2 mm

MPN: D1101012
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,400
50+ 16,182
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày