BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595053

Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595053

MPN: 2608595053
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 85,694
8+ 81,410
8+ 81,410
16+ 77,125
16+ 77,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 2.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595054

Mũi khoan sắt HSS-G 2.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595054

MPN: 2608595054
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 107,301
6+ 101,936
6+ 101,936
12+ 96,571
12+ 96,571
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595055

Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595055

MPN: 2608595055
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 107,301
6+ 101,936
6+ 101,936
12+ 96,571
12+ 96,571
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595056

Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595056

MPN: 2608595056
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 127,890
4+ 121,496
4+ 121,496
8+ 115,101
8+ 115,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 3.3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595057

Mũi khoan sắt HSS-G 3.3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595057

MPN: 2608595057
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 127,890
4+ 121,496
4+ 121,496
8+ 115,101
8+ 115,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595058

Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595058

MPN: 2608595058
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 127,890
4+ 121,496
4+ 121,496
8+ 115,101
8+ 115,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595059

Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595059

MPN: 2608595059
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 159,355
4+ 151,387
4+ 151,387
8+ 143,419
8+ 143,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595060

Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595060

MPN: 2608595060
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 159,355
4+ 151,387
4+ 151,387
8+ 143,419
8+ 143,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 4.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595061

Mũi khoan sắt HSS-G 4.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595061

MPN: 2608595061
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 159,355
4+ 151,387
4+ 151,387
8+ 143,419
8+ 143,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595062

Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595062

MPN: 2608595062
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 184,584
2+ 175,356
3+ 175,355
4+ 166,126
4+ 166,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595063

Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595063

MPN: 2608595063
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,194
2+ 205,385
3+ 205,384
4+ 194,575
4+ 194,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595064

Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595064

MPN: 2608595064
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 216,194
2+ 205,385
3+ 205,384
4+ 194,575
4+ 194,575
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 5.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595065

Mũi khoan sắt HSS-G 5.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595065

MPN: 2608595065
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 247,806
2+ 235,416
2+ 235,416
4+ 223,025
4+ 223,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595066

Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595066

MPN: 2608595066
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 247,806
2+ 235,416
2+ 235,416
4+ 223,025
4+ 223,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595067

Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595067

MPN: 2608595067
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 279,415
2+ 265,445
2+ 265,445
4+ 251,474
4+ 251,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595068

Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595068

MPN: 2608595068
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 279,415
2+ 265,445
2+ 265,445
4+ 251,474
4+ 251,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 6.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595069

Mũi khoan sắt HSS-G 6.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595069

MPN: 2608595069
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 329,875
2+ 313,381
2+ 313,381
4+ 296,887
4+ 296,887
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595070

Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595070

MPN: 2608595070
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 329,875
2+ 313,381
4+ 296,887
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595071

Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595071

MPN: 2608595071
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 386,716
2+ 367,380
2+ 367,380
4+ 348,045
4+ 348,045
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595072

Mũi khoan sắt HSS-G 8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608595072

MPN: 2608595072
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 262,449
2+ 249,327
2+ 249,327
4+ 236,204
4+ 236,204
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày