BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi khoan inox HSS-Co 6.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585890

Mũi khoan inox HSS-Co 6.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585890

MPN: 2608585890
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,289
2+ 523,725
2+ 523,725
4+ 496,160
4+ 496,160
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 6.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585891

Mũi khoan inox HSS-Co 6.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585891

MPN: 2608585891
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 704,990
2+ 669,741
2+ 669,741
4+ 634,491
4+ 634,491
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 7mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585892

Mũi khoan inox HSS-Co 7mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585892

MPN: 2608585892
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 704,990
2+ 669,741
2+ 669,741
4+ 634,491
4+ 634,491
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 7.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585893

Mũi khoan inox HSS-Co 7.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585893

MPN: 2608585893
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 779,086
2+ 740,132
2+ 740,132
4+ 701,178
4+ 701,178
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585894

Mũi khoan inox HSS-Co 8mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585894

MPN: 2608585894
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 468,061
2+ 444,658
2+ 444,658
4+ 421,255
4+ 421,255
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 8.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585895

Mũi khoan inox HSS-Co 8.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585895

MPN: 2608585895
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 522,146
2+ 496,039
2+ 496,039
4+ 469,931
4+ 469,931
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 9mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585896

Mũi khoan inox HSS-Co 9mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585896

MPN: 2608585896
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 620,891
2+ 589,846
2+ 589,846
4+ 558,802
4+ 558,802
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 9.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585897

Mũi khoan inox HSS-Co 9.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585897

MPN: 2608585897
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 687,009
2+ 652,659
2+ 652,659
4+ 618,308
4+ 618,308
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 10mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585898

Mũi khoan inox HSS-Co 10mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585898

MPN: 2608585898
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 794,600
2+ 754,871
2+ 754,871
4+ 715,140
4+ 715,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 10.2mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585899

Mũi khoan inox HSS-Co 10.2mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585899

MPN: 2608585899
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 918,720
2+ 872,784
4+ 826,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 10.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585900

Mũi khoan inox HSS-Co 10.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585900

MPN: 2608585900
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 918,720
2+ 872,784
2+ 872,784
4+ 826,848
4+ 826,848
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 11mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585901

Mũi khoan inox HSS-Co 11mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585901

MPN: 2608585901
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 969,470
2+ 920,996
2+ 920,996
4+ 872,523
4+ 872,523
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 11.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585902

Mũi khoan inox HSS-Co 11.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585902

MPN: 2608585902
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,167,540
2+ 1,109,163
2+ 1,109,163
4+ 1,050,786
4+ 1,050,786
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 12mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585903

Mũi khoan inox HSS-Co 12mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585903

MPN: 2608585903
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,207,270
2+ 1,146,906
2+ 1,146,906
4+ 1,086,543
4+ 1,086,543
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 12.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585904

Mũi khoan inox HSS-Co 12.5mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585904

MPN: 2608585904
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,312,395
2+ 1,246,775
2+ 1,246,775
4+ 1,181,155
4+ 1,181,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 13mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585905

Mũi khoan inox HSS-Co 13mm (hộp 5 mũi) Bosch 2608585905

MPN: 2608585905
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,405,485
2+ 1,335,212
4+ 1,264,937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595049

Mũi khoan sắt HSS-G 1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595049

MPN: 2608595049
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 85,694
8+ 81,410
8+ 81,410
16+ 77,125
16+ 77,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 1.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595050

Mũi khoan sắt HSS-G 1.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595050

MPN: 2608595050
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 85,694
8+ 81,410
8+ 81,410
16+ 77,125
16+ 77,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595051

Mũi khoan sắt HSS-G 2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595051

MPN: 2608595051
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 85,694
8+ 81,410
8+ 81,410
16+ 77,125
16+ 77,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 2.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595052

Mũi khoan sắt HSS-G 2.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608595052

MPN: 2608595052
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 85,694
8+ 81,410
8+ 81,410
16+ 77,125
16+ 77,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày