BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) Bosch 2608585594

Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) Bosch 2608585594

MPN: 2608585594
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,125,489
2+ 1,069,215
2+ 1,069,215
4+ 1,012,940
4+ 1,012,940
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) Bosch 2608585595

Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) Bosch 2608585595

MPN: 2608585595
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,248,016
2+ 1,185,615
2+ 1,185,615
4+ 1,123,215
4+ 1,123,215
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585872

Mũi khoan inox HSS-Co 1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585872

MPN: 2608585872
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 87,725
6+ 83,339
8+ 83,339
12+ 78,953
12+ 78,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 1.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585873

Mũi khoan inox HSS-Co 1.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585873

MPN: 2608585873
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 87,725
6+ 83,339
8+ 83,339
12+ 78,953
12+ 78,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585874

Mũi khoan inox HSS-Co 2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585874

MPN: 2608585874
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 87,725
6+ 83,339
8+ 83,339
12+ 78,953
12+ 78,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 2.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585875

Mũi khoan inox HSS-Co 2.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585875

MPN: 2608585875
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 87,725
6+ 83,339
8+ 83,339
12+ 78,953
12+ 78,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585876

Mũi khoan inox HSS-Co 3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585876

MPN: 2608585876
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 132,385
4+ 125,766
4+ 125,766
8+ 119,147
8+ 119,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 3.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585877

Mũi khoan inox HSS-Co 3.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585877

MPN: 2608585877
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 154,860
4+ 147,117
4+ 147,117
8+ 139,374
8+ 139,374
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 3.3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585878

Mũi khoan inox HSS-Co 3.3mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585878

MPN: 2608585878
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 154,715
4+ 146,979
4+ 146,979
8+ 139,244
8+ 139,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 3.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585879

Mũi khoan inox HSS-Co 3.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585879

MPN: 2608585879
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 154,715
4+ 146,979
4+ 146,979
8+ 139,244
8+ 139,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 4mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585880

Mũi khoan inox HSS-Co 4mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585880

MPN: 2608585880
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 196,911
2+ 187,066
3+ 187,066
4+ 177,220
4+ 177,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 4.1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585881

Mũi khoan inox HSS-Co 4.1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585881

MPN: 2608585881
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 248,820
2+ 236,379
2+ 236,379
4+ 223,938
4+ 223,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 4.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585882

Mũi khoan inox HSS-Co 4.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585882

MPN: 2608585882
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 248,820
2+ 236,379
2+ 236,379
4+ 223,938
4+ 223,938
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 4.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585883

Mũi khoan inox HSS-Co 4.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585883

MPN: 2608585883
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 249,256
2+ 236,793
2+ 236,793
4+ 224,330
4+ 224,330
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 4.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585884

Mũi khoan inox HSS-Co 4.8mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585884

MPN: 2608585884
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 313,779
2+ 298,091
2+ 298,091
4+ 282,401
4+ 282,401
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585885

Mũi khoan inox HSS-Co 5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585885

MPN: 2608585885
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 313,489
2+ 297,815
2+ 297,815
4+ 282,140
4+ 282,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 5.1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585886

Mũi khoan inox HSS-Co 5.1mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585886

MPN: 2608585886
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,476
2+ 379,502
2+ 379,502
4+ 359,529
4+ 359,529
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 5.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585887

Mũi khoan inox HSS-Co 5.2mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585887

MPN: 2608585887
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,040
2+ 379,089
2+ 379,089
4+ 359,136
4+ 359,136
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 5.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585888

Mũi khoan inox HSS-Co 5.5mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585888

MPN: 2608585888
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,040
2+ 379,089
2+ 379,089
4+ 359,136
4+ 359,136
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Mũi khoan inox HSS-Co 6mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585889

Mũi khoan inox HSS-Co 6mm (hộp 10 mũi) Bosch 2608585889

MPN: 2608585889
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 459,360
2+ 436,392
2+ 436,392
4+ 413,424
4+ 413,424
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày