BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Mũi

Đường Kính Mũi

Chiều Dài Xoắn

Chiều Dài Xoắn

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Sử Dụng Cho

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Thương Hiệu

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Trụ

Mũi Khoan Thượng Hải D10.5

Mũi Khoan Thượng Hải D10.5

MPN: 1103SH0105
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 76,560
20+ 71,201
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D11.0

Mũi Khoan Thượng Hải D11.0

MPN: 1103SH0110
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,130
20+ 80,101
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D11.5

Mũi Khoan Thượng Hải D11.5

MPN: 1103SH0115
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 94,105
20+ 87,518
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 mũi
Đặt hàng chẵn: 2 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D12.0

Mũi Khoan Thượng Hải D12.0

MPN: 1103SH0120
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,485
10+ 93,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D12.5

Mũi Khoan Thượng Hải D12.5

MPN: 1103SH0125
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 111,650
10+ 103,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D13.0

Mũi Khoan Thượng Hải D13.0

MPN: 1103SH0130
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 129,195
10+ 120,151
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D13.5

Mũi Khoan Thượng Hải D13.5

MPN: 1103SH0135
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,525
10+ 140,918
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D14.0

Mũi Khoan Thượng Hải D14.0

MPN: 1103SH0140
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 164,285
10+ 152,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D14.5

Mũi Khoan Thượng Hải D14.5

MPN: 1103SH0145
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,400
4+ 178,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D15.0

Mũi Khoan Thượng Hải D15.0

MPN: 1103SH0150
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,400
4+ 178,002
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D15.5

Mũi Khoan Thượng Hải D15.5

MPN: 1103SH0155
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 208,945
4+ 194,319
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D16.0

Mũi Khoan Thượng Hải D16.0

MPN: 1103SH0160
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 208,945
4+ 194,319
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D16.5

Mũi Khoan Thượng Hải D16.5

MPN: 1103SH0165
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 224,895
4+ 209,152
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D17.0

Mũi Khoan Thượng Hải D17.0

MPN: 1103SH0170
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 224,895
4+ 209,152
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D17.5

Mũi Khoan Thượng Hải D17.5

MPN: 1103SH0175
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 245,630
4+ 228,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D18

Mũi Khoan Thượng Hải D18

MPN: 1103SH0180
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 245,630
4+ 228,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D18.5

Mũi Khoan Thượng Hải D18.5

MPN: 1103SH0185
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 293,480
4+ 272,937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D19

Mũi Khoan Thượng Hải D19

MPN: 1103SH0190
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 293,480
4+ 272,937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Thượng Hải D20

Mũi Khoan Thượng Hải D20

MPN: 1103SH0200
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 309,430
4+ 287,770
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) Bosch 2608585593

Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) Bosch 2608585593

MPN: 2608585593
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,125,201
2+ 1,068,941
4+ 1,012,681
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày