BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Phân Loại

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Size Ren Trong

Size Ren Trong

Size Ren Ngoài

Size Ren Ngoài

Nhiệt Độ Giới Hạn

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Áp Suất Làm Việc

Áp Suất Âm

Xử Lý Bề Mặt

Vật Liệu

Đầu Nối

Đầu Nối

Đầu Bít Ống 6mm CDC PP06

Mã sản phẩm: PP06
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 14,193 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Bít Ống 8mm CDC PP08

Mã sản phẩm: PP08
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 15,376 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Bít Ống 10mm CDC PP10

Mã sản phẩm: PP10
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,559 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Bít Ống 12mm CDC PP12

Mã sản phẩm: PP12
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 17,742 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Bít Ống 16mm CDC PP16

Mã sản phẩm: PP16
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,387 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 4mm CDC MPC04-02

Mã sản phẩm: MPC04-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 16,559 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 6mm CDC MPC06-01

Mã sản phẩm: MPC06-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 17,742 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 6mm CDC MPC06-02

Mã sản phẩm: MPC06-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 20,107 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 8mm CDC MPC08-01

Mã sản phẩm: MPC08-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 22,473 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 8mm CDC MPC08-02

Mã sản phẩm: MPC08-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 22,473 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 8mm CDC MPC08-03

Mã sản phẩm: MPC08-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 24,838 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 8mm CDC MPC08-04

Mã sản phẩm: MPC08-04
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 33,118 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 10mm CDC MPC10-02

Mã sản phẩm: MPC10-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 26,022 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 10mm CDC MPC10-03

Mã sản phẩm: MPC10-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 27,204 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 10mm CDC MPC10-04

Mã sản phẩm: MPC10-04
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 12mm CDC MPC12-02

Mã sản phẩm: MPC12-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 29,569 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 12mm CDC MPC12-03

Mã sản phẩm: MPC12-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 30,753 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài 12mm CDC MPC12-04

Mã sản phẩm: MPC12-04
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài 6mm CDC MPL06-01

Mã sản phẩm: MPL06-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 23,656 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Cong Ren Ngoài 6mm CDC MPL06-02

Mã sản phẩm: MPL06-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,387 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon