BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

H1(Hex)

H2(Hex)

Xuất Xứ

Khuyên Dùng

Thương Hiệu

Đầu Nối Khí Nhanh

Đầu Nối Khí Nhanh

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

MPN: CDCLC2A
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 138,700.00
>=5  (Cái) 127,604.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

MPN: CDCLC3A
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 199,100.00
>=5  (Cái) 183,172.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

MPN: CDCOLC2A
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 199,100.00
>=5  (Cái) 183,172.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

MPN: CDCOLC3A
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 277,500.00
>=5  (Cái) 255,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSF 20

Đầu nối khí nhanh CDC OSF 20

MPN: OSF20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 62,700.00
>=5  (Cái) 57,684.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSF 30

Đầu nối khí nhanh CDC OSF 30

MPN: OSF30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 66,400.00
>=5  (Cái) 61,088.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSF 40

Đầu nối khí nhanh CDC OSF 40

MPN: OSF40
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 109,100.00
>=5  (Cái) 100,372.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSH 20

Đầu nối khí nhanh CDC OSH 20

MPN: OSH20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 62,700.00
>=5  (Cái) 57,684.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSH 30

Đầu nối khí nhanh CDC OSH 30

MPN: OSH30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 65,200.00
>=5  (Cái) 59,984.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSH 40

Đầu nối khí nhanh CDC OSH 40

MPN: OSH40
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 67,600.00
>=5  (Cái) 62,192.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSM 20

Đầu nối khí nhanh CDC OSM 20

MPN: OSM20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 62,700.00
>=5  (Cái) 57,684.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSM 30

Đầu nối khí nhanh CDC OSM 30

MPN: OSM30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 66,400.00
>=5  (Cái) 61,088.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSM 40

Đầu nối khí nhanh CDC OSM 40

MPN: OSM40
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 74,800.00
>=5  (Cái) 68,816.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSN 08

Đầu nối khí nhanh CDC OSN 08

MPN: OSN08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 66,400.00
>=5  (Cái) 61,088.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSN 10

Đầu nối khí nhanh CDC OSN 10

MPN: OSN10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 71,200.00
>=5  (Cái) 65,504.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC OSN 12

Đầu nối khí nhanh CDC OSN 12

MPN: OSN12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 79,600.00
>=5  (Cái) 73,232.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC PN 08

Đầu nối khí nhanh CDC PN 08

MPN: PN08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 16,900.00
>=10  (Cái) 15,548.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC PN 10

Đầu nối khí nhanh CDC PN 10

MPN: PN10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 21,700.00
>=10  (Cái) 19,964.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC PN 12

Đầu nối khí nhanh CDC PN 12

MPN: PN12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 27,700.00
>=10  (Cái) 25,484.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí nhanh CDC SN 08

Đầu nối khí nhanh CDC SN 08

MPN: SN08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 54,300.00
>=5  (Cái) 49,956.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày