MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đầu Nối Khí Nhanh

∅D
H1(Hex)
Kích Thước (J)
Kích Thước (E)
Size Ren (T)
H3(Hex)
∅C
Nhiệt Độ Giới Hạn
Áp Suất Làm Việc
Kích Thước (N)
H2(Hex)
Kích Thước (A)
Khuyên Dùng
Khối Lượng
Kích Thước (B)
Số Lượng/hộp
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)

Đầu Nối Khí Nhanh

ĐẦU NỐI KHÍ NHANH
Ứng dụng:
- Sử dụng để kết nối đường ống khí nén
- Sử dụng cho dụng cụ khí nén
Đặc trưng:

- Nhẹ, dễ sử dụng