Loading...

Đầu Nối Bi Chia Nhánh

Đầu Nối Bi Chia Nhánh thường dùng trong các hệ thống khí nén đòi hỏi tháo lắp thường xuyên như: vòi xịt hơi, súng khí nén,... Sử dụng đầu nối bi chia nhánh nhằm đa dạng các chức năng riêng lẻ khác nhau trên một nguồn khí nén. Giảm chi phí, tối ưu diện tích. Đầu cái thường sẽ nối với nguồn khí và có chức năng tự động khóa khí khi không được kết nối, đầu đực được kết nối với thiết bị. Khác với các loại đầu nối nhựa thông thường, loại đầu nối nhanh dây hơi này làm việc dưới áp suất cao hơn và tần suất tháo lắp lớn hơn.

8 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Đầu Nối Bi Chia 2 CDC LC2A

Giá: 152,629 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,629 đ

Khớp Nối Nhanh Bi Chia 2 NKC NL-P-2

Giá: 554,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 554,400 đ
Giá: 672,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 672,100 đ

Khớp Nối Nhanh Bi Chia 3 CDC LC3A

Giá: 220,257 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 220,257 đ

Khớp Nối Nhanh Bi Chia 2 CDC OLC2A

Giá: 247,542 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 247,542 đ

Khớp Nối Nhanh Bi Chia 3 CDC OLC3A

Giá: 350,033 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 350,033 đ

Khớp Nối Nhanh Bi Chia 2 NKC SMV-22SM

Giá: 276,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 276,000 đ

Khớp Nối Nhanh Bi Chia 3 NKC SMY-22SM

Giá: 375,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 375,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn