Loading...

Thương hiệu MITO

MITO là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm đầu nối bi, đặc biệt là các loại đầu nối bi chịu áp lực cao và chịu nhiệt độ cao. MITO cung cấp các sản phẩm đầu nối bi phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm ngành công nghiệp dầu khí, ngành công nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp năng lượng... MITO đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm đầu nối bi chất lượng cao trên thị trường quốc tế.

18 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 20,522 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 205,220 đ
Giá: 24,020 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,100 đ
Giá: 18,423 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 184,230 đ
Giá: 94,679 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 189,358 đ
Giá: 92,580 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 185,160 đ
Giá: 90,482 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 180,964 đ
Giá: 30,433 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,165 đ
Giá: 52,004 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,008 đ
Giá: 24,020 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,100 đ
Giá: 36,379 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,895 đ
Giá: 24,020 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,100 đ
Giá: 30,433 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,165 đ
Giá: 98,294 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 196,588 đ
Giá: 115,201 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,201 đ
Giá: 98,294 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 196,588 đ
Giá: 104,007 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 208,014 đ
Giá: 93,980 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 187,960 đ
Giá: 99,810 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 199,620 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn