MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh Vật Liệu Thép Mạ Kẽm Dùng Cho Ống 21 mm 27 mm 34 mm 42 mm 49 mm 60 mm 76 mm 90 mm 114 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Dùng Cho Ống

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

CLA42D114
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 13.100,00 ₫
10+ (Bộ) 9.825,00 ₫
100+ (Bộ) 8.515,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

CLA42D21
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.100,00 ₫
10+ (Bộ) 6.075,00 ₫
100+ (Bộ) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

CLA42D27
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.700,00 ₫
10+ (Bộ) 4.275,00 ₫
100+ (Bộ) 3.705,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 230 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

CLA42D34
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 6.300,00 ₫
10+ (Bộ) 4.725,00 ₫
100+ (Bộ) 4.095,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 200 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

CLA42D42
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 6.800,00 ₫
10+ (Bộ) 5.100,00 ₫
100+ (Bộ) 4.420,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 70 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

CLA42D49
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 7.500,00 ₫
10+ (Bộ) 5.625,00 ₫
100+ (Bộ) 4.875,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 78 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

CLA42D60
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.300,00 ₫
10+ (Bộ) 6.225,00 ₫
100+ (Bộ) 5.395,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 60 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

CLA42D76
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 9.400,00 ₫
10+ (Bộ) 7.050,00 ₫
100+ (Bộ) 6.110,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 300 Bộ
Leadtime
2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽmCategory: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

CLA42D90
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 12.000,00 ₫
10+ (Bộ) 9.000,00 ₫
100+ (Bộ) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 5 Bộ
Leadtime
2 ngày