MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Dùng Cho Ống
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN100) ɸ114mm thép mạ kẽm

CLA42D114
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 13.100,00 ₫
10+ (Bộ) 9.825,00 ₫
100+ (Bộ) 8.515,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 2 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN15) ɸ21mm thép mạ kẽm

CLA42D21
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.100,00 ₫
10+ (Bộ) 6.075,00 ₫
100+ (Bộ) 5.265,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN20) ɸ27mm thép mạ kẽm

CLA42D27
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 5.700,00 ₫
10+ (Bộ) 4.275,00 ₫
100+ (Bộ) 3.705,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 230 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN25) ɸ34mm thép mạ kẽm

CLA42D34
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 6.300,00 ₫
10+ (Bộ) 4.725,00 ₫
100+ (Bộ) 4.095,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 200 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN32) ɸ42mm thép mạ kẽm

CLA42D42
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 6.800,00 ₫
10+ (Bộ) 5.100,00 ₫
100+ (Bộ) 4.420,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 70 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN40) ɸ49mm thép mạ kẽm

CLA42D49
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 7.500,00 ₫
10+ (Bộ) 5.625,00 ₫
100+ (Bộ) 4.875,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 78 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN50) ɸ60mm thép mạ kẽm

CLA42D60
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 8.300,00 ₫
10+ (Bộ) 6.225,00 ₫
100+ (Bộ) 5.395,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 60 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN65) ɸ76mm thép mạ kẽm

CLA42D76
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 9.400,00 ₫
10+ (Bộ) 7.050,00 ₫
100+ (Bộ) 6.110,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 300 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽmDanh mục: Đai Treo Ống Hai Mảnh

Cùm treo ống hai mảnh (DN80) ɸ90mm thép mạ kẽm

CLA42D90
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 12.000,00 ₫
10+ (Bộ) 9.000,00 ₫
100+ (Bộ) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 5 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh

Đai Treo Ống Hai Mảnh Vật Liệu Thép Mạ Kẽm Dùng Cho Ống 21 mm 27 mm 34 mm 42 mm 49 mm 60 mm 76 mm 90 mm 114 mm