MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Con Lăn (Ball Roller)

Đường Kính Lỗ (a)
P.C.D
Đường kính (D)
Size (D)
Size Ren (M)
Size (D1)
Đường Kính Bi (d)
Đường Kính (D1)
Khóa (B)
Size (M)
Đường Kính Đầu (D)
Đường Kính (D)
Khóa (S)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Con Lăn (Ball Roller)