MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bẹn Lót Cáp

Bẹn Lót Cáp Vật Liệu Inox 304 Dùng Cho Dây Cáp 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Dùng Cho Dây Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6Category: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D6

RTD060H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 6.200,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8Category: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D8

RTD080H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 17.000,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10Category: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D10

RTD100H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 17.300,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12Category: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D12

RTD120H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 22.300,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14Category: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D14

RTD140H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 32.700,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16Category: Bẹn Lót Cáp

Bẹn cáp (Rope Thimble) Inox 304 D16

RTD160H0
Số lượng Giá
1+ (Cái) 47.200,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày