Module ma trận Led 8x8 1388A

Module ma trận Led 8x8 1388A

1388A là module ma trận LED 8 × 8, giúp thiết kế hiển thị trực quan. Có tổng cộng 64 đèn LED trên tổng thể màn hình.

Tất cả các đèn LED đều có chung cực cathode và cực anode theo cùng một mẫu. Mẫu LED có thể được thiết kế và tích hợp ở module 1388A. Module cho đầu ra cho ma trận LED 8 × 8 có thể mở rộng bằng cách kết hợp nhiều module.

Module này có thể sử dụng được với mọi vi điều khiển, IC và thậm chí là với nguồn điện đơn giản mà không cần sử dụng bất kỳ thành phần đặc biệt nào.

Module ma trận Led 8x8 1388A

Cấu hình chân chân ma trận led 8 × 8

Việc sử dụng các chân có thể làm một số nhà thiết kế thấy phức tạp nhưng các chân của nó chỉ là đầu vào dương của chân hàng led ngang và đầu vào âm của chân hàng led cột.

Các chân nguồn của đèn LED dùng chung cho hàng led ngang và các chân nối đất dùng chung cho hàng led cột nhưng vẫn có thể điều khiển một đèn LED đơn bằng cách cấp nguồn cho một hàng và một cột. Đây là sơ đồ chân của ma trận LED là:

Cấu hình chân chân ma trận led 8 × 8 

Các chân led cột

Các chân này làm chân mass chung cho các chân hàng cột.

Các chân Led hàng cột
Chân 1 Cột thứ tư
Chân 2 Cột thứ hai
Chân 5 Cột đầu tiên
Chân 7 Cột thứ ba
Chân 8 Cột thứ sáu
Chân 9 Cột thứ tám
Chân 12 Cột thứ năm
Chân 14 Cột thứ bảy

Các chân led ngang

Tất cả các chân bên dưới là chân nguồn chung của các LED.

Các chân Mô tả
Chân 3 Hàng thứ hai
Chân 4 Hàng thứ ba
Chân 6 Hàng thứ năm
Chân 10 Hàng thứ tư
Chân 11 Hàng thứ sáu
Chân 13 Hàng đầu tiên
Chân 15 Hàng thứ bảy
Chân 16 Hàng thứ tám

Đặc tính ma trận LED 8 × 8

  • Ma trận LED có thể hoạt động với các thiết bị ở điện áp thấp.
  • Bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào cũng có thể vẽ được trên ma trận.
  • Ma trận phân cực thuận với điện áp từ 1.5 đến 2V.
  • Ma trận có thể được thiết kế bằng các đèn LED mà không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.
  • Lập trình có thể phức tạp đối với một số nhà phát triển. Nhưng có 1 bộ điều khiển giúp đơn giản hóa việc lập trình.
  • Có thể thực hiện thao tác hiển thị như scrolling, blinking và nhiều mẫu hiển thị trên ma trận.

Ứng dụng ma trận LED

  • Ma trận LED ứng dụng trên bảng hiệu quảng cáo.
  • Hầu hết các nhà phát triển sử dụng nó để thiết kế trò chơi rắn săn mồi.
  • Xung clock của ma trận cũng được một số công ty sử dụng
  • Các xung clock cũng có ma trận để tạo sự hấp dẫn và độc đáo.

Cấu tạo bên trong ma trận LED 8 × 8

Để hiểu cấu trúc bên trong ma trận LED, trước tiên, hãy tìm hiểu một đèn LED đơn giản. Đèn LED có hai chân sử dụng nguồn DC để phát sáng. Trong ma trận này, có 8 hàng và 8 cột.

Chân dương của LED là chung cho các led trên cùng 1 hàng và chân âm của LED là chung cho các led trên cùng 1 cột. Tất cả các chân led hàng sẽ kết nối với cực dương của nguồn điện và nối đất của nguồn điện sẽ đi đến các chân led cột.

Bật nguồn cho một hàng và một cột sẽ chỉ bật một đèn LED duy nhất. Ví dụ, nguồn điện áp cấp cho hàng 3 và cột 3 thì đèn led trong ma trận 3 × 3 sẽ bật.

Cấu tạo bên trong ma trận LED 8 × 8

Trong ma trận, toàn bộ hàng có thể bật bằng cách cấp nguồn nhưng tất cả các cột phải có đầu nối mass. Quá trình tương tự sẽ diễn ra với cột. Ma trận LED có trên thị trường dưới dạng module được thiết kế sẵn nhưng chúng có chi phí cao hơn so với loại tự thiết kế.

Cách sử dụng ma trận 8 × 8 LED

Ma trận dễ sử dụng với mọi thiết bị. Có thể được điều khiển trực tiếp bằng nguồn điện hoặc các linh kiện tương thích chuẩn CMOS / TTL. Điện áp yêu cầu cơ bản của ma trận tối đa là 2V. Để sử dụng ma trận, nên sử dụng điện trở 220ohm.

Các thiết bị chuẩn logic CMOS / TTL cấp đầu ra tối đa 5V. Để hạ điện áp, có thể sử dụng các điện trở. Các điện trở sẽ kết nối ở mỗi hàng và cột led. Để sử dụng ma trận có hai phương pháp, một là dùng bộ điều khiển và hai là điều khiển trực tiếp.

Phương pháp điều khiển trực tiếp là đáng tin cậy và phức tạp nhưng ở đây chúng ta sẽ sử dụng bộ điều khiển để hiển thị dữ liệu lên ma trận.

Giao tiếp ma trận LED 8 × 8 với Arduino

IC điều khiển Max7219 sử dụng ở mạch bên dưới để hoạt động. Yêu cầu lập trình để hoạt động với Arduino. Arduino có thư viện hỗ trợ để hiển thị lên module ma trận 1388A nhờ IC điều khiển Max7219.

Giao tiếp ma trận LED 8 × 8 với Arduino

Lập trình ma trận LED

Để sử dụng Module trước hết hãy vẽ mạch điện theo sơ đồ trên. Sau đó, thêm các thư viện sau vào Arduino IDE.

#include <MaxMatrix.h>

Thư viện giúp cho việc giao tiếp dữ liệu trở nên dễ dàng. Thư viện hỗ trợ cùng với IC điều khiển sẽ làm cho ma trận chỉ cần 2 chân để hoạt động. Tổng có 3 chân sẽ điều khiển các led hàng và cột. Ma trận led 1388A và IC điều khiển được gắn với nhau. Sau khi khai báo thư viện, các chân sẽ được khai báo bằng lệnh sau:

MaxMatrix matrix(DIN, CS, CLK, MaxInUse);

// DIN, CS và CLK là các chân điều khiển.

// MaxInUse là khai báo tổng số Ma trận với các IC điều khiển sử dụng. Trong trường hợp này, nó sẽ là hai.

Lệnh trên xác định các chân giao tiếp dữ liệu với ma trận. Bây giờ chỉ cần khởi tạo trong phần thiết lập (setup) Arduino. Lệnh sau sẽ giúp khởi tạo nó:

matrix.init (); // Khởi tạo IC điều khiển MAX7219

matrix.setIntensity (8); // Để thay đổi cường độ sáng của LED. Giá trị lớn nhất là 15 và giá trị nhỏ nhất là 0

Bây giờ phần quan trọng nhất là dữ liệu hiển thị trên Ma trận. Dữ liệu ma trận cần được khai báo trước ở dạng mảng giá trị. Đây là ví dụ:

char smile [] = {8, 8,

B00111100,

B01000010,

B10010101,

B10100001,

B10100001,

B10010101,

B01000010,

B00111100

};

Mảng giá trị trên có ba giá trị. Phần đầu tiên là biến có thể thay đổi và sẽ được gọi lại trong chương trình. Phần thứ hai chỉ kích thước của ma trận, quyết định dữ liệu hiển thị sẽ chiếm bao nhiêu phần.

Kích thước cần đảm bảo nằm trong kích thước cho phép của ma trận. Phần thứ ba là giá trị nhị phân. Trong đó mỗi trạng thái logic của LED có thể điều khiển được bằng một lệnh đơn giản.

Logic 0 sẽ làm LED tắt và 1 sẽ bật LED. Với các dữ liệu trên sẽ hiển thị mặt cười trên ma trận. Dữ liệu nhị phân có thể được hiển thị ở hệ thập lục phân.

Khai báo lệnh xử lý

Bây giờ chỉ việc sử dụng dữ liệu đã khai báo trên ma trận với lệnh sau:

matrix.writeSprite (0, 0, smile);

Hai giá trị đầu tiên là 0,0 là điểm bắt đầu của dữ liệu. trong lập trình, điểm bắt từ trên bên phải của ma trận sẽ là 0,0 và góc dưới bên phải sẽ là 7,7.  Dữ liệu hiển thị mặt cười là biến chúng ta đã lưu trong mảng giá trị. Một lệnh dùng để xóa dữ liệu trên ma trận là:

m.clear ();

Lệnh trên sẽ xóa các dữ liệu trên ma trận. Lệnh dưới đây để chỉ định bật một đèn LED duy nhất trên ma trận:

m.setDot(6, 3, true);

6 là số hàng và 3 là số cột của vị trí đèn led. Và true sẽ làm đèn LED đó phát sáng. Nói cách khác, nó tắt led khi thay thế "true" bằng "false".

Có các hiệu ứng như scrolling hoặc blinking, v.v. có thể thực hiện với thư viện bằng cách sử dụng các vòng lặp. Với thư viện hỗ trợ và bộ điều khiển có thể được sử dụng để thiết kế một bảng hiệu quảng cáo lớn một cách dễ dàng.

Sơ đồ 2D 1388A

Sơ đồ 2D 1388A

>>> 10+ Mã Sản Phẩm Tắt Kê Nở Inox: https://mecsu.vn/san-pham/tac-ke-inox-304.5An

>>> 200+ Mã Sản Phẩm Tắc Kê Các Loại: https://mecsu.vn/san-pham/tac-ke.qm

>>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn