BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Đầu Dẫn

Phân Loại

Size

Chiều Dài Mũi Vít

Chiều Dài Mũi Vít

Chiều Dài Toàn Thân

Chiều Dài Toàn Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Tay Cầm

Đường Kính Tay Cầm

Thương Hiệu

Tua Vít Đóng

Tua Vít Đóng

Tua Vít Đóng Dẹp 8x250mm Champion NO:100K

Tua Vít Đóng Dẹp 8x250mm Champion NO:100K

Mã sản phẩm: CPNO-100K10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 165,858 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Dẹp 8x300mm Champion NO:100K

Tua Vít Đóng Dẹp 8x300mm Champion NO:100K

Mã sản phẩm: CPNO-100K12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 195,426 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Dẹp 8x150mm Champion NO:100K

Tua Vít Đóng Dẹp 8x150mm Champion NO:100K

Mã sản phẩm: CPNO-100K6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 142,604 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Dẹp 8x200mm Champion NO:100K

Tua Vít Đóng Dẹp 8x200mm Champion NO:100K

Mã sản phẩm: CPNO-100K8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 153,384 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Dẹp 6x100mm Champion NO:120K

Tua Vít Đóng Dẹp 6x100mm Champion NO:120K

Mã sản phẩm: CPNO-120K4
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 88,088 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Dẹp 6x125mm Champion NO:120K

Tua Vít Đóng Dẹp 6x125mm Champion NO:120K

Mã sản phẩm: CPNO-120K5
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 95,018 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 8x250 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 8x250 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K10
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 169,092 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 8x300 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 8x300 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K12
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 195,426 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 5x75 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 5x75 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K3
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 66,990 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 6x100 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 6x100 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K4
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 91,168 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 6x125 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 6x125 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 95,018 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 8x150 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 8x150 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 140,140 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Pake 8x200 mm Champion NO:130K

Tua Vít Đóng Pake 8x200 mm Champion NO:130K

Mã sản phẩm: CPNO-130K8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 153,384 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Dẹp 5x75mm Champion NO:140K

Tua Vít Đóng Dẹp 5x75mm Champion NO:140K

Mã sản phẩm: CPNO-140K3
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 68,530 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Cán Gỗ Tam Giác Anex No.180-6x100

Tua Vít Đóng Cán Gỗ Tam Giác Anex No.180-6x100

Mã sản phẩm: No.180-6x100
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 382,228 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng Cán Gỗ Tam Giác Anex No.180-8x150

Tua Vít Đóng Cán Gỗ Tam Giác Anex No.180-8x150

Mã sản phẩm: No.180-8x150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 501,347 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ Tua Vít Đóng 1/2 Inch Anex No.1901

Bộ Tua Vít Đóng 1/2 Inch Anex No.1901

Mã sản phẩm: No.1901
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ / Chẵn 1 Bộ
Giá online: 1,839,145 VNĐ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ Tua Vít Đóng 3/8Inch Anex No.1902

Bộ Tua Vít Đóng 3/8Inch Anex No.1902

Mã sản phẩm: No.1902
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ / Chẵn 1 Bộ
Giá online: 1,959,573 VNĐ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Tua Vít Đóng 1/4Inch Anex No.1903

Tua Vít Đóng 1/4Inch Anex No.1903

Mã sản phẩm: No.1903
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 573,342 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ Tua Vít Đóng 1/4Inch Anex No.1903-N

Bộ Tua Vít Đóng 1/4Inch Anex No.1903-N

Mã sản phẩm: No.1903-N
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ / Chẵn 1 Bộ
Giá online: 764,456 VNĐ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.