Nhà phân phối chính thức dụng cụ cầm tay thương hiệu Stanley

IvyERP
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Xi Cấp Bền 4.8

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Xử Lý Bề Mặt

Tán 4.6 mạ kẽm M3 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M3

N01M0301A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 70,00 ₫
1000+ (Con) 52,50 ₫
10000+ (Con) 45,50 ₫
Đang còn 1400 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M4 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M4

N01M0401A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 110,00 ₫
1000+ (Con) 82,50 ₫
10000+ (Con) 71,50 ₫
Đang còn 8440 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M5 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M5

N01M0501A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 110,00 ₫
1000+ (Con) 82,50 ₫
10000+ (Con) 71,50 ₫
Đang còn 2450 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M5x10 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M5x10

B01M0501010TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 200,00 ₫
500+ (Con) 150,00 ₫
5000+ (Con) 130,00 ₫
Đang còn 400 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M6 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M6

N01M0601A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 100,00 ₫
500+ (Con) 75,00 ₫
5000+ (Con) 65,00 ₫
Đang còn 27940 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M6x10 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M6x10

B01M0601010TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 210,00 ₫
100+ (Con) 157,50 ₫
1000+ (Con) 136,50 ₫
Đang còn 120 Con
Thời gian xuất kho
Liên hệ
Tán 4.6 mạ kẽm M8 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M8

N01M0801A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 250,00 ₫
500+ (Con) 187,50 ₫
5000+ (Con) 162,50 ₫
Đang còn 10310 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M8x10 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M8x10

B01M0801010TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 530,00 ₫
200+ (Con) 397,50 ₫
2000+ (Con) 344,50 ₫
Đang còn 1500 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M10 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M10

N01M1001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 550,00 ₫
200+ (Con) 412,50 ₫
2000+ (Con) 357,50 ₫
Đang còn 4430 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M10x20 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M10x20

B01M1001020TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.090,00 ₫
100+ (Con) 817,50 ₫
1000+ (Con) 708,50 ₫
Đang còn 1299 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M12 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M12

N01M1201A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 650,00 ₫
200+ (Con) 487,50 ₫
2000+ (Con) 422,50 ₫
Đang còn 3159 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M12x20 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M12x20

B01M1201020TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.400,00 ₫
100+ (Con) 1.050,00 ₫
1000+ (Con) 910,00 ₫
Đang còn 450 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M14 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M14

N01M1401A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.050,00 ₫
100+ (Con) 787,50 ₫
1000+ (Con) 682,50 ₫
Đang còn 2967 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M14x30 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M14x30

B01M1401030TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.380,00 ₫
50+ (Con) 1.785,00 ₫
500+ (Con) 1.547,00 ₫
Đang còn 35 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M16 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M16

N01M1601A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.470,00 ₫
100+ (Con) 1.102,50 ₫
1000+ (Con) 955,50 ₫
Đang còn 1296 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M16x30 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M16x30

B01M1601030TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.660,00 ₫
50+ (Con) 2.745,00 ₫
500+ (Con) 2.379,00 ₫
Đang còn 600 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M18 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M18

N01M1801A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.460,00 ₫
50+ (Con) 1.845,00 ₫
500+ (Con) 1.599,00 ₫
Đang còn 872 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M18x40 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M18x40

B01M1801040TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.340,00 ₫
50+ (Con) 4.005,00 ₫
500+ (Con) 3.471,00 ₫
Đang còn 37 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M20 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M20

N01M2001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.790,00 ₫
50+ (Con) 2.092,50 ₫
500+ (Con) 1.813,50 ₫
Đang còn 709 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M20x40 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M20x40

B01M2001040TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.350,00 ₫
25+ (Con) 4.762,50 ₫
250+ (Con) 4.127,50 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M22 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M22

N01M2201A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.640,00 ₫
50+ (Con) 2.730,00 ₫
500+ (Con) 2.366,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M22x60 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M22x60

B01M2201060TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 14.030,00 ₫
10+ (Con) 10.522,50 ₫
100+ (Con) 9.119,50 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M24 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M24

N01M2401A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.680,00 ₫
25+ (Con) 3.510,00 ₫
250+ (Con) 3.042,00 ₫
Đang còn 218 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày
Bulong 4.6 mạ kẽm M24x60 Category: Bulong Kẽm 4.6

Bulong 4.6 mạ kẽm M24x60

B01M2401060TA00
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.550,00 ₫
10+ (Con) 13.162,50 ₫
100+ (Con) 11.407,50 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M27 Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M27

N01M2701A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.330,00 ₫
25+ (Con) 5.497,50 ₫
250+ (Con) 4.764,50 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
1 ngày
Tán 4.6 mạ kẽm M30Category: Tán Xi Cấp Bền 4.8

Tán 4.6 mạ kẽm M30

N01M3001A20
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.000,00 ₫
25+ (Con) 8.250,00 ₫
250+ (Con) 7.150,00 ₫
Đang còn 2 Con
Thời gian xuất kho
1 ngày