BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Kẽm Điện Phân

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Kẽm Điện Phân

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M3

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M3

MPN: N01M0301D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 248
2500+ 191
10000+ 178
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 47 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M4

MPN: N01M0401D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 372
2500+ 286
10000+ 268
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 46 ngày

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M6

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M6

MPN: N01M0601D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 289
2500+ 223
10000+ 208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M8

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M8

MPN: N01M0801D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 609
1000+ 469
5000+ 439
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1404 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M10

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M10

MPN: N01M1001D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,287
500+ 991
2000+ 927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 9296 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M12

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M12

MPN: N01M1201D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,025
500+ 1,559
2000+ 1,458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1548 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M14

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M14

MPN: N01M1401D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,735
250+ 2,106
1000+ 1,969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 223 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M16

Tán 8.8 mạ kẽm trắng Cr3+ DIN934 M16

MPN: N01M1601D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,700
250+ 2,849
1000+ 2,664
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M18

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M18

MPN: N01M1801D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,445
100+ 4,193
500+ 3,920
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 140 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M20

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M20

MPN: N01M2001D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,878
100+ 6,066
500+ 5,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 104 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M22

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M22

MPN: N01M2201D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,670
50+ 9,756
200+ 9,122
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Tồn kho: 50 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M24

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M24

MPN: N01M2401D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,613
50+ 10,482
200+ 9,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M27

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M27

MPN: N01M2701D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,360
50+ 16,447
200+ 15,379
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M30

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M30

MPN: N01M3001D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 38,932
25+ 29,978
100+ 28,031
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Tồn kho: 25 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M33

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M33

MPN: N01M3301D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 60,645
10+ 46,697
50+ 43,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M36

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M36

MPN: N01M3601D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 65,217
10+ 50,217
50+ 46,956
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M39

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M39

MPN: N01M3901D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 88,944
10+ 68,487
50+ 64,040
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M42

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M42

MPN: N01M4201D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 117,612
5+ 90,561
20+ 84,681
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M45

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M45

MPN: N01M4501D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 145,545
5+ 112,070
20+ 104,793
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 18 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M56

Tán Thép 8.8 Mạ Kẽm DIN934 M56

MPN: N01M5601D20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 232,363
2+ 178,920
10+ 167,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 18 ngày