BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Kẽm Điện Phân

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Kẽm Điện Phân

Có 20 sản phẩm
Tán Thép Mạ Kẽm Trắng Cr3+ 8.8 DIN934 M3

Mã sản phẩm: N01M0301D20
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 176 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M4

Mã sản phẩm: N01M0401D20
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 264 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm Trắng Cr3+ 8.8 DIN934 M6

Mã sản phẩm: N01M0601D20
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 194 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm Trắng Cr3+ 8.8 DIN934 M8

Mã sản phẩm: N01M0801D20
Đặt hàng tối thiểu: 250 Con / Chẵn 250 Con
Giá online: 405 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm Trắng Cr3+ 8.8 DIN934 M10

Mã sản phẩm: N01M1001D20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 862 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M12hàng có sẵn

Mã sản phẩm: N01M1201D20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,338 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M14

Mã sản phẩm: N01M1401D20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 1,795 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm Trắng Cr3+ 8.8 DIN934 M16

Mã sản phẩm: N01M1601D20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,429 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M18

Mã sản phẩm: N01M1801D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 3,573 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M20

Mã sản phẩm: N01M2001D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 4,752 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M22

Mã sản phẩm: N01M2201D20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 7,885 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M24

Mã sản phẩm: N01M2401D20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 8,958 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M27

Mã sản phẩm: N01M2701D20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 18,973 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M30

Mã sản phẩm: N01M3001D20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 23,690 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M33

Mã sản phẩm: N01M3301D20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 43,126 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M36

Mã sản phẩm: N01M3601D20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 46,376 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M39

Mã sản phẩm: N01M3901D20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 63,249 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M42

Mã sản phẩm: N01M4201D20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 83,635 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M45

Mã sản phẩm: N01M4501D20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 103,499 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
Tán Thép Mạ Kẽm 8.8 DIN934 M56

Mã sản phẩm: N01M5601D20
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: 165,235 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/04.
support_icon