Loading...

Tán Mỏng

Tán mỏng hay tán lục giác mỏng là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 439 từ vật liệu thép không gỉ ( inox 316) với cấp bền 8.8 cường lực cao. Tán mỏng thường được ứng dụng trong các ngành khác nhau như: công nghiệp hoá chất, cơ khí chế tạo, đóng tàu hay dầu khí và cầu đường,

8 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 3,047 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 152,350 đ
Giá: 4,375 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 109,375 đ
Giá: 1,872 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 187,200 đ
Giá: 7,696 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 192,400 đ
Giá: 2,670 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,500 đ
Giá: 4,058 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 202,900 đ
Giá: 5,988 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,700 đ
Giá: 41,217 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 206,085 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn