Loading...

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Đen

Tán lục giác thép cấp bền 8 - mạ đen (Hex Nut) là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, có hình lục giác, có lỗ đã được tạo ren. Được chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 934 bằng vật liệu thép carbon cấp bền 8.8 cường lực cao. Thường sử dụng với bulong cấp bền 8.8 để đảm bảo lực siết đúng với tiêu chuẩn. Ứng dụng trong các mối lắp chi tiết máy cần lực lớn, kèo nhà thép...

28 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 168 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 42,000 đ
Giá: 242 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 60,500 đ
Giá: 168 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 42,000 đ
Giá: 125 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 31,250 đ
Giá: 244 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 61,000 đ
Giá: 514 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 51,400 đ
Giá: 836 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 83,600 đ
Giá: 1,142 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,200 đ
Giá: 1,524 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 76,200 đ
Giá: 2,289 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 114,450 đ
Giá: 3,033 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 75,825 đ
Giá: 3,977 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 99,425 đ
Giá: 5,504 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,600 đ
Giá: 10,390 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 103,900 đ
Giá: 13,999 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,990 đ
Giá: 17,841 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 89,205 đ
Giá: 24,761 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 123,805 đ
Giá: 41,902 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 209,510 đ
Giá: 74,493 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 372,465 đ
Giá: 890 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 89,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn