BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Loại Tán

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Chiều Ren

Khóa

Khóa

Độ Dày

Độ Dày

Bước Ren

Bước Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Đen

Tán Cấp Bền 8 - Mạ Đen

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M3

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M3

MPN: N01M0301D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 223
5000+ 172
20000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 56000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M4

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M4

MPN: N01M0401D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 322
2500+ 248
10000+ 232
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 20530 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M5

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M5

MPN: N01M0501D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 223
5000+ 172
20000+ 161
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 20442 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M6

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M6

MPN: N01M0601D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1000+ 240
5000+ 185
20000+ 173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con
Đặt hàng chẵn: 1000 con

Tồn kho: 53477 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M8

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M8

MPN: N01M0801D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 515
1000+ 396
5000+ 371
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 16947 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M10

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M10

MPN: N01M1001D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,085
1000+ 835
2000+ 781
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 1382 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M12

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M12

MPN: N01M1201D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,760
500+ 1,355
2000+ 1,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M14

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M14

MPN: N01M1401D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,404
500+ 1,851
2000+ 1,731
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M16

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M16

MPN: N01M1601D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,210
250+ 2,472
1000+ 2,311
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 1690 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M18

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M18

MPN: N01M1801D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,829
250+ 3,718
1000+ 3,477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M20

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M20

MPN: N01M2001D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,039
100+ 5,420
500+ 5,068
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Tồn kho: 2500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M22

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M22

MPN: N01M2201D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,215
100+ 7,095
500+ 6,635
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 con
Đặt hàng chẵn: 25 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M24

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M24

MPN: N01M2401D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 11,591
50+ 8,925
200+ 8,345
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M27

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M27

MPN: N01M2701D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,588
50+ 12,773
200+ 11,943
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con
Đặt hàng chẵn: 10 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M30

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M30

MPN: N01M3001D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,478
25+ 25,008
100+ 23,384
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Tồn kho: 9 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M33

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M33

MPN: N01M3301D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 44,922
25+ 34,590
50+ 32,344
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M36

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M36

MPN: N01M3601D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 53,906
25+ 41,507
50+ 38,812
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con
Đặt hàng chẵn: 5 con

Tồn kho: 14 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M39

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M39

MPN: N01M3901D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 65,885
10+ 50,731
50+ 47,437
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 26 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M42

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M42

MPN: N01M4201D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 98,827
10+ 76,097
50+ 71,156
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 con
Đặt hàng chẵn: 2 con

Tồn kho: 39 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M45

Tán Thép 8.8 Mạ Đen DIN934 M45

MPN: N01M4501D10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 95,634
10+ 71,726
50+ 62,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Tồn kho: 16 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết