MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Dùng Cho Ống

Cổ Dê Bulong 304 DN 16 (25mm)Category: Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Cổ Dê Bulong 304 DN 16 (25mm)

CLA23D160-S2
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.200,00 ₫
25+ (Cái) 8.400,00 ₫
100+ (Cái) 7.280,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Cổ Dê Bulong 304 DN 20 (30mm)Category: Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Cổ Dê Bulong 304 DN 20 (30mm)

CLA23D200-S2
Số lượng Giá
1+ (Cái) 12.400,00 ₫
25+ (Cái) 9.300,00 ₫
100+ (Cái) 8.060,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Cổ Dê Bulong 304 DN 25 (35mm)Category: Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Cổ Dê Bulong 304 DN 25 (35mm)

CLA23D250-S2
Số lượng Giá
1+ (Cái) 13.400,00 ₫
25+ (Cái) 10.050,00 ₫
100+ (Cái) 8.710,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Cổ Dê Bulong 304 DN 32 (45mm)Category: Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Cổ Dê Bulong 304 DN 32 (45mm)

CLA23D320-S2
Số lượng Giá
1+ (Cái) 17.400,00 ₫
10+ (Cái) 13.050,00 ₫
100+ (Cái) 11.310,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Cổ Dê Bulong 304 DN 40 (50mm)Category: Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Cổ Dê Bulong 304 DN 40 (50mm)

CLA23D400-S2
Số lượng Giá
1+ (Cái) 18.900,00 ₫
10+ (Cái) 14.175,00 ₫
100+ (Cái) 12.285,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Cổ Dê Bulong 304 DN 50 (60mm)Category: Siết Cổ Dê Inox 304 - Bulong

Cổ Dê Bulong 304 DN 50 (60mm)

CLA23D500-S2
Số lượng Giá
1+ (Cái) 22.400,00 ₫
10+ (Cái) 16.800,00 ₫
100+ (Cái) 14.560,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày