MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Siết Cổ Dê Inox 201

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Dùng Cho Ống

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 9-16mm

CLA21S09-16
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.100,00 ₫
50+ (Cái) 2.325,00 ₫
250+ (Cái) 2.015,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 75 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết PakeCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 10mm, Đầu Siết Pake

CLA21S10-PK
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.300,00 ₫
50+ (Cái) 2.475,00 ₫
250+ (Cái) 2.145,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 100-120mm

CLA21S100-120
Số lượng Giá
1+ (Cái) 10.000,00 ₫
50+ (Cái) 7.500,00 ₫
250+ (Cái) 6.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 27 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 12-20mm

CLA21S12-20
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.300,00 ₫
50+ (Cái) 2.475,00 ₫
250+ (Cái) 2.145,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết PakeCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Ống 13mm, Đầu Siết Pake

CLA21S13-PK
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.100,00 ₫
50+ (Cái) 2.325,00 ₫
250+ (Cái) 2.015,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 140-160mm

CLA21S140-160
Số lượng Giá
1+ (Cái) 16.300,00 ₫
50+ (Cái) 12.225,00 ₫
250+ (Cái) 10.595,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 16-27mm

CLA21S16-27
Số lượng Giá
1+ (Cái) 5.400,00 ₫
50+ (Cái) 4.050,00 ₫
250+ (Cái) 3.510,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 100 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 20-32mm

CLA21S20-32
Số lượng Giá
1+ (Cái) 5.500,00 ₫
50+ (Cái) 4.125,00 ₫
250+ (Cái) 3.575,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 23-38mm

CLA21S23-38
Số lượng Giá
1+ (Cái) 5.500,00 ₫
50+ (Cái) 4.125,00 ₫
250+ (Cái) 3.575,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 232-254mm

CLA21S232-254
Số lượng Giá
1+ (Cái) 37.500,00 ₫
50+ (Cái) 28.125,00 ₫
250+ (Cái) 24.375,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 4 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 30-44mm

CLA21S30-44
Số lượng Giá
1+ (Cái) 7.000,00 ₫
50+ (Cái) 5.250,00 ₫
250+ (Cái) 4.550,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 35-50mm

CLA21S35-50
Số lượng Giá
1+ (Cái) 6.300,00 ₫
50+ (Cái) 4.725,00 ₫
250+ (Cái) 4.095,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 33 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 50-70mm

CLA21S50-70
Số lượng Giá
1+ (Cái) 8.800,00 ₫
50+ (Cái) 6.600,00 ₫
250+ (Cái) 5.720,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2 Cái
Leadtime
2 ngày
Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ dê vặn vít Inox 201 Cho Ống Từ 52-76mm

CLA21S52-76
Số lượng Giá
1+ (Cái) 7.000,00 ₫
50+ (Cái) 5.250,00 ₫
250+ (Cái) 4.550,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-100mm

CLA21S60-100
Số lượng Giá
1+ (Cái) 8.500,00 ₫
50+ (Cái) 6.375,00 ₫
250+ (Cái) 5.525,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 60-80mm

CLA21S60-80
Số lượng Giá
1+ (Cái) 8.000,00 ₫
50+ (Cái) 6.000,00 ₫
250+ (Cái) 5.200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mmCategory: Siết Cổ Dê Inox 201

Cổ Dê Vặn Vít Inox 201 Cho Ống Từ 8-16mm

CLA21S8-16
Số lượng Giá
1+ (Cái) 3.000,00 ₫
50+ (Cái) 2.250,00 ₫
250+ (Cái) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày