MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Phốt Chắn Bụi

Phốt (Phớt) chắn bụi Hallite 839N được thiết kế để phù hợp với nhiều kích thước tiêu chuẩn ISO6195C, dùng để chắn bụi bẩn và độ ẩm xâm nhập vào xy lanh. Thiết kế cũng giảm thiểu việc dầu bị rò rỉ ra bên ngoài, bằng cách có thêm phần phớt làm sạch dầu trên bề mặt cần xy lanh.

https://hallite.com/products/wipers/839/

Vật Liệu
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Tốc Độ Tối Đa
Nhiệt Độ
Đường Kính Trong (Ød1)
Đường Kính Ngoài (ØD1)
Rãnh (L2)
Rãnh (L1)
Đường Kính Ngoài (ØD2)

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID100 x OD110

H839N-100
Số lượng Giá
1+ (Cái) 162.200,00 ₫
10+ (Cái) 145.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID110 x OD120

H839N-110
Số lượng Giá
1+ (Cái) 169.300,00 ₫
10+ (Cái) 152.370,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID120 x OD130

H839N-120
Số lượng Giá
1+ (Cái) 178.200,00 ₫
10+ (Cái) 160.380,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID130 x OD143

H839N-130
Số lượng Giá
1+ (Cái) 215.600,00 ₫
10+ (Cái) 194.040,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID136 x OD149

H839N-136
Số lượng Giá
1+ (Cái) 231.700,00 ₫
10+ (Cái) 208.530,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID14 x OD22

H839N-14
Số lượng Giá
1+ (Cái) 57.000,00 ₫
10+ (Cái) 51.300,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID145 x OD158

H839N-145
Số lượng Giá
1+ (Cái) 254.800,00 ₫
10+ (Cái) 229.320,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID18 x OD26

H839N-18
Số lượng Giá
1+ (Cái) 57.000,00 ₫
10+ (Cái) 51.300,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID30 x OD38

H839N-30
Số lượng Giá
1+ (Cái) 67.700,00 ₫
10+ (Cái) 60.930,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID38 x OD46

H839N-38
Số lượng Giá
1+ (Cái) 80.200,00 ₫
10+ (Cái) 72.180,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID45 x OD53

H839N-45
Số lượng Giá
1+ (Cái) 78.400,00 ₫
10+ (Cái) 70.560,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID50 x OD58

H839N-50
Số lượng Giá
1+ (Cái) 87.300,00 ₫
10+ (Cái) 78.570,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID55 x OD63

H839N-55
Số lượng Giá
1+ (Cái) 99.800,00 ₫
10+ (Cái) 89.820,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID60 x OD68

H839N-60
Số lượng Giá
1+ (Cái) 99.800,00 ₫
10+ (Cái) 89.820,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID63 x OD71

H839N-63
Số lượng Giá
1+ (Cái) 105.100,00 ₫
10+ (Cái) 94.590,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID70 x OD80

H839N-70
Số lượng Giá
1+ (Cái) 115.800,00 ₫
10+ (Cái) 104.220,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID75 x OD85

H839N-75
Số lượng Giá
1+ (Cái) 123.000,00 ₫
10+ (Cái) 110.700,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID80 x OD90

H839N-80
Số lượng Giá
1+ (Cái) 130.100,00 ₫
10+ (Cái) 117.090,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày
Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105Category: Phốt Chắn Bụi

Phớt Chắn Bụi Hallite 839 ID95 x OD105

H839N-95
Số lượng Giá
1+ (Cái) 153.300,00 ₫
10+ (Cái) 137.970,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
7 ngày