Loading...

Lò Xo Thay Thế Cho Kìm

Lò xo thay thế cho kìm (Replacement Spring For Pliers) là chi tiết thay thế cho các lò xo bị hỏng bị uốn cong trong các loại kìm có lò xo.

8 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Lò Xo Cho Kìm Bấm Cos TSUNODA TP-M1

Giá: 36,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 145,200 đ

Lò Xo Cho Kìm Bấm Cos TSUNODA TP-L1

Giá: 46,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 138,600 đ

Lò Xo Cho Kìm Bấm Cos TSUNODA TP-S

Giá: 27,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 110,000 đ

Lò Xo Cho Kìm Bấm Cos TSUNODA TP-S1

Giá: 27,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 110,000 đ

Lò Xo Thay Thế Cho Kìm (#4) Tsunoda

Giá: 5,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 55,000 đ

Lò Xo Thay Thế Cho Kìm (#15) Tsunoda

Giá: 5,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 55,000 đ

Lò Xo Thay Thế Cho Kìm (#2) Tsunoda

Giá: 5,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 55,000 đ

Lò Xo Thay Thế Cho Kìm (#10) Tsunoda

Giá: 5,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 55,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn