Loading...

Kìm 2 Lỗ

Kìm 2 lỗ là một dụng cụ cầm tay được thiết kế để giữ hoặc kẹp các vật liệu nhỏ như cáp, dây, kim loại, đinh và các vật liệu khác. Nó có hai lỗ được đúc bên trong có thể điều chỉnh độ rộng của kìm để phù hợp với kích thước của các vật liệu khác nhau. Kìm 2 lỗ thường được sử dụng trong các công việc thủ công, điện tử và cơ khí, nơi cần cắt, kẹp hoặc giữ các vật liệu nhỏ.

26 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 327,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 327,800 đ
Giá: 315,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 315,700 đ
Giá: 282,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 282,700 đ
Giá: 305,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 305,800 đ
Giá: 260,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 260,700 đ
Giá: 315,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 315,700 đ
Giá: 282,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 282,700 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo SN-200

Giá: 498,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 498,300 đ

Kìm 2 Lỗ Mũi Cong Top Kogyo BN-200

Giá: 558,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 558,800 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo P-250G

Giá: 595,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 595,100 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo P-200G

Giá: 413,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 413,600 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo P-150G

Giá: 364,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 364,100 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo P-250

Giá: 595,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 595,100 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo P-200

Giá: 413,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 413,600 đ

Kìm 2 Lỗ Top Kogyo P-150

Giá: 364,100 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 364,100 đ

Kìm Vặn Vít 175mm Tone BNP-175G

Giá: 515,900 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 515,900 đ

Kìm 2 Lỗ 200mm Tone CP-200

Giá: 226,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 226,600 đ

Kìm 2 Lỗ 200mm Tone CPS-200G

Giá: 312,401 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 312,401 đ

Kềm Hai Lỗ 6 inch/160 mm SATA 70511

Giá: 123,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 123,000 đ

Kìm 2 Lỗ 8 Inch Kingtony DL 6463-08C

Giá: 307,404 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 307,404 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn